NBO opplæringspakke - Tromsø kommune 2019

- Newborn Behavioral Observation

NBO opplæringspakke

Etterutdanning

Dato: 14.11.2019
Opplæringsdager: 14.-15. november (de veil. dager kommer)

Sted: Tromsø

Plasser: 25

Pris: Opplæringspakke for inviterte fra Tromsø kommune

Påmeldingsfrist: 30.09.2019

De fleste som arbeider med spedbarn og familier vil kjenne igjen mye av innholdet i observasjonsmetoden fra sitt daglige arbeid. Det som er nytt er at NBO gir hjelp til å strukturere og systematisere observasjonene og at det legges stor vekt på å tilrettelegge slik at man styrker relasjonen mellom foreldre og barn.

Du lærer om

  • Hva er Newborn Behavioral Observation (NBO)?
  • NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0 til 3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem.
  • Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet ditt snakker til deg".
  • Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler.Gjennom denne ressursorienterte og relasjonsbaserte tilnærmingen bygger man en positiv allianse med foreldrene. Dette er særlig viktig i tilfeller der familien trenger oppfølging og hjelp over tid.Hva innebærer en opplæring?Vi tilbyr en 5 dagers opplæringspakke; 2 dagers innføringskurs, dernest egenpraktisering i 6uker, så en hel dag med veiledning i gruppe hvor deltakerne tar med filmopptak av egneobservasjoner basert på NBO, så nye 6 uker med egenpraktisering. Igjen en ny dag medveiledning basert på videoopptak.Deretter anvender man metoden i sin daglige praksis i ca. 6 mnd før vi har en siste veiledning/erfaringsseminardag. Slik sikrer vi at alle kurs- deltakerne har opparbeidet tilstrekkelig godkompetanse som NBO-observatør og at de blir sertifiserte som NBO-observatør.

Kursholdere

NBO trenere: Inger Pauline Landsem (UiT) og Nina Cheetham (UiT)


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Lege - Psykolog - Jordmor - Helsesøster - Spesialhelsetjenesten
Inviterte i Tromsø kommune som er i direkte arbeid med nyfødte og foreldre ved spedbarnsteam, helsestasjoner og nyfødtavdelinger.

Spedbarn

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse

Kontaktperson i Tromsø kommune: Britt Magareth Simonsen - epost: britt.margareth.simonsen@tromso.kommune.no

Kontakt


Unni Rosenkilde

seniorkonsulent


913 69 157

unni.rosenkilde@r-bup.no

Les mer om Unni


Unni Tranaas Vannebo

Studieleder


468 45 148

unni.tranaas.vannebo@r-bup.no

Les mer om Unni

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send