NBO opplæringspakke - Møre og Romsdal (Nyfødt intensiv og barsel) - 2019

- Newborn Behavioral Observation

NBO opplæringspakke for inviterte i Møre og Romsdal (Nyfødt intensiv).

Etterutdanning

Dato: 19.02.2019
19. - 20. februar, 9. april, 21, mai og 17. september 2019

Sted: 1. samling: 19. og 20. februar i Ålesund: Adr. Åsebøen 1 – møterom 814 (høgblokk ved Ålesund sjukehus). 2. samling 9. april i Molde – Knausensenteret (møterom 1): Nøysomhetsvegen 12, 6416 Molde. 3. samling 21. mai i Molde – Knausensenteret (se 2. samling) 4. samling 17. september i Ålesund (se 1. samling)

Plasser: 25

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 01.02.2019

De fleste som arbeider med spedbarn og familier vil kjenne igjen mye av innholdet i observasjonsmetoden fra sitt daglige arbeid. Det som er nytt er at NBO gir hjelp til å strukturere og systematisere observasjonene og at det legges stor vekt på å tilrettelegge slik at man styrker relasjonen mellom foreldre og barn.

Du lærer om

  • Hva er Newborn Behavioral Observation (NBO)?
  • NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0 til 3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem.
  • Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet ditt snakker til deg".
  • Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler.Gjennom denne ressursorienterte og relasjonsbaserte tilnærmingen bygger man en positiv allianse med foreldrene. Dette er særlig viktig i tilfeller der familien trenger oppfølging og hjelp over tid.

Kursholdere

Unni Tranaas Vannebo, Nasjonal NBO koordinator og NBO trener Inger Pauline Landsem


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Lege - Psykolog - Jordmor - Helsesøster - Spesialhelsetjenesten
Opplæringspakke i Møre og Romsdal - for ansatte i direkte arbeid med nyfødte og foreldre ved nyfødtavdelinger, føde og barsel avdelinger i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Spedbarn

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse

Kontaktperson i Møre og Romsdal: Elin Johanne Hansen Ytterbø - mail: elin.Hansen.Ytterbo@helse-mr.no

Kontakt


Unni Rosenkilde

seniorkonsulent


913 69 157

unni.rosenkilde@r-bup.no

Les mer om Unni


Unni Tranaas Vannebo

Studieleder


468 45 148

unni.tranaas.vannebo@r-bup.no

Les mer om Unni

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send