Miljøterapi med barn og unge

- Organisasjonen som terapeut

Miljøterapi som arbeidsform på institusjoner innen barnevern og psykisk helse er gjenstand for et særlig fokus på denne kursdagen med psykologspesialist og nestor Erik Larsen. Hans forståelse av barn og unge i behov av miljøterapeutisk behandling, samt utformingen av dette tilbudet – har vært en vesentlig bidragsyter inn i utformingen av moderne institusjoner innen barnevern og psykisk helsevern.

Kurs

Dato: 25.04.2019
25. april 2019, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 130

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 11.04.2019

Ettersom miljøterapi som begrep er en arbeidsform som rommer ulikt innhold i ulike kontekster, bidrar Larsen her med en operasjonalisering av denne behandlingsformen i arbeidet med en særlig gruppe barn og unge plassert i ulike omsorgs- og behandlingsinstitusjoner.

Larsen byr på en differensiert forståelse av de barna som er i behov av – og kan profitere på miljøterapeutisk behandling ved en institusjon, og hva som særlig kjennetegner disse. Som ledd i denne forståelsen har også Larsen pekt på hvordan organiseringen av organisasjonene må være utviklet på en måte som fremmer muligheter for å utføre det miljøterapeutiske arbeidet, samt på hvilke prinsipper som bør være styrende i ledelsen av en slik organisasjon. Larsen har også jobbet frem perspektiver på hvordan denne arbeidsformen kan tenkes om i lys av nyere kunnskap om nevropsykologi og traumer.

Du lærer om

  • Forståelse av kjennetegn ved fungeringen til den særlige gruppen av barn og unge som er i særlig behov av miljøterapi som behandlingsform
  • Trekk ved organisasjonskulturer som bidrar til å fremme eller hemme miljøterapeutisk arbeid
  • Hvordan nyere kunnskap om nevropsykologi og traumer kan brukes inn i denne forståelsen og utformingen av miljøterapeutisk arbeid med barn og unge

Kursholdere

Kursholder er psykologspesialist Erik Larsen, en nestor innen forståelse av miljøterapi som arbeidsform. Han har vært professor i barn og unges oppvekstmiljø, og har lang arbeidserfaring innen institusjonsfeltet.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Kurset retter seg mot ansatte som jobber med miljøterapi med barn og unge innen psykisk helsevern eller barnevernfaglig kontekst.

Barn Barnevern Ungdom Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering: Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer. Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Sara Linn Gerhardt

Studieleder


415 09 949

sara.gerhardt@r-bup.no

Les mer om Sara Linn

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send