Mestrende barn nettverksmøte

- Nettverksmøte for tidligere og kommende gruppeledere. Informasjon om ny studie: ECHO.

Mestrende barn er et strukturert lavterskeltiltak for engstelige og triste barn og deres foreldre basert på kognitiv atferdsterapi. Tiltaket gjennomføres i grupper for barn og foreldre i henhold til gruppeledermanualen. Barn og foreldre får arbeidsbøker.

Kurs

Dato: 17.01.2019
En dag kl. 10.00 - 15.00

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 40

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 04.01.2019

Tiltaket er nylig utprøvd i en randomisert kontrollert studie i 1. linjen, og tiltaket benyttes nå i ulike tjenester. På nettverksmøtet vil gruppeledere dele erfaringer og få undervisning/booster på utvalgte temaer som gruppelederne har meldt inn.
Informasjon om mulig rekruttering til ny studie: ECHO. Denne studien vil være en videreføring av TIM-studien med bruk av ny teknologi for å bedre effekt, lette implementering og skreddersy tiltaket til barna.
Nettverksomøtet kan også være aktuelt for fagpersoner som vurderer å starte grupper for triste og engstelige barn. De vil da få generell informasjon før eventuell opplæring i manualen.

Du lærer om

  • Dagen vil bestå av dialog, noe undervisning og praktiske øvelser.

Kursholdere

Klinisk psykolog Kristin Martinsen.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med barn og unge primært i førstelinjetjenesten: f.eks. skolehelsetjenesten, psykisk helseteam, PPT. Kan også være aktuelt for BUP-ansatte. Gruppeledere som tidligere har deltatt i TIM-studien.

Barn Barnehage og skole Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Samlingen gjennomføres ved tilstrekkelig påmelding (minimum 10)

Kontakt


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send