Livsmestring i skolen

- Hvordan skape meningsfull læring?

I dette kurset vil vi belyse hvordan skolen kan bidra til at barn og unge klarer livets mange utfordringer bedre. Kursdagen har som mål at lærere og andre som jobber i tilknytting til skole, skal få inspirasjon og kunnskap om hvordan organisere skolehverdagen og gjennomføre undervisning om livsmestring på en måte som fremmer forholdet elev-lærer, godt klassemiljø og god psykisk helse. I tillegg kan dagen bidra til innhold i og praktisk gjennomføring av prosjekter i program for folkehelsearbeid der livsmestring er tema og skolen er arena for tiltaksutvikling.

Kurs

Dato: 29.03.2019
Kl. 9:00-15:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950 (inkludert lunsj).

Påmeldingsfrist: 29.03.2019

Livsmestring og folkehelse skal inn som et tverrfaglig tema i ny læreplan og «bidra til at elevene håndterer medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på best mulig måte.» I ny overordnet del heter det videre at «Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. Dialog står sentralt i sosial læring, og skolen skal formidle verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand».

Hvis god psykisk helse ikke først og fremst er noe elever tilegner seg gjennom opplæring, men som også utvikles i møte med andre, hvordan kan skolen bruke elev-lærer relasjonen og relasjoner mellom elever som arenaer for å oppøve robusthet og livsmestring?

Du lærer om

  • Kunnskap om kjennetegn ved elev-lærer relasjon som fremmer god psykisk helse.
  • Ideer til hvordan man kan organisere og gjennomføre undervisning og jobbe relasjonelt med livsmestring i klasserommet.
  • Kunnskap om hvordan man kan bruke skolen som arena til å øke elevens motstandskraft i møte med livsutfordringer
Program

Kursholdere

Vibeke Krane er førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst Norge. I 2017 disputere hun med doktoravhandlingen: “Lærer-elev-relasjoner, elevers psykiske helse og frafall i videregående skole – en eksplorerende studie om samarbeid og den store betydningen av de små ting.» Kranes avhandling utforsker hvordan relasjonen mellom lærer og elev oppleves på videregående skole, og hvilken betydning disse relasjonene har for elevenes psykiske helse og frafall fra skolen.

Prosjektleder og deltakere i prosjektet Robust ungdom kommer for å fortelle om erfaringer fra deres arbeid med skoleungdom i Askim kommune. Østfold fylkeskommune er en av fem fylker som deltar på den nasjonale satsingen for å fremme god psykisk helse hos barn og unge. Prosjektet Robust Ungdom er en del av denne satsingen og har som overordnet målsetting å øke elevenes robusthet og motstandskraft. Prosjektet ledes av psykolog i nært samarbeid med lærere, ledelse og elever. Det er laget undervisningsopplegg for hvert trinn på ungdomsskolen med konkrete metoder og innhold knyttet til psykisk helse og som tar sikte på å nå alle elever uavhengig av nivå og ressurser. Prosjektet tar i bruk pedagogiske metoder som kan ha positiv effekt på elevenes trivsel, fellesskapet mellom elevene og dermed klassemiljø og læringsmiljø. I stedet for bare å snakke om psykiske helsetema, gjorde elevene psykisk helsefremmende aktiviteter. Budskapet med undervisningsopplegget er at psykisk helse er noe vi skaper hver dag i måten vi er på, mot oss selv og mot hverandre.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Helsesøster
Lærere, skolehelsetjenesten, skoleledere, rådgivere og sosiallærere.

Barnehage og skole Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Ida Svantorp

Spesialrådgiver


952 44 915

ida.svantorp@r-bup.no

Les mer om Ida


Malin Trædal Flem

Prosjektkoordinator


947 93 855

malin.tredal.flem@r-bup.no

Les mer om Malin Trædal

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send