Ledernettverk for familiesentre/Familiens Hus

- Personalledelse. Å utvikle gode team på tvers av tjenester

Samlingen er en frittstående fortsettelse av april-samlingen, med Inge Bergdal som foreleser og prosessleder. Vi oppfordrer lederne til å ta med seg hele ledergruppen sin på nettverkssamlingen.

Kurs

Dato: 14.11.2018
14. november 2018, kl. kl. 10-15. Registrering fra kl. 9:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Kr. 250,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 31.10.2018

Disse temaene vil bli belyst:
- Tverrfaglig ledelse og gruppeprosesser
- Anerkjennende praksis i lederskapet
- Circle of Courage
- Mellomlederes posisjon og dilemma

Mer om Ledernettverket: RBUPs oppdrag fra helsemyndighetene omfatter tiltak for tjenesteledere og tjenesteutøvere. Ledernettverket er en av måtene vi fyller oppdraget på. Vår ambisjon er å videreutvikle nettverket ved å
- tilby samlinger om relevante temaer for ledere
- legge til rette for og støtte kvalitets- og forbedringsarbeid
- bidra til kunnskapsbasert praksis i tjenestene
- samarbeide med KS og Fylkesmennene i vår region
- være vertskap for et aktivt nettverk av kommunale ledere

Neste nettverksmøte finner sted i april 2019. Deltakerne på høstsamlingen er med på å bestemme tema for vårsamlingen, ved å melde temaønsker direkte eller i evalueringsskjemaet, gjennom sin representasjon i arbeidsgruppen for Ledernettverket og i Regionalt Råd. Forslag til temaer er
- Hvordan arbeide med kvalitet i tjenestene?
- Forbedring og evaluering i tjenestene – både av tiltak og av hele tjenesten
- Hva er kunnskapsbasert praksis, og hvordan gjør vi det hos oss?
- Hva er implementering, og hvordan kan vi få det til?

Du lærer om

  • Å lede medarbeidere i egen og andre faggrupper
  • Å utvikle gode team, der fagpersoner og forskjellige tjenester arbeider mot felles mål
  • Å fremme kultur preget av samarbeid, heller enn konkurranse om ressursene
  • Å holde gode møter

Kursholdere

Inge Håvard Bergdal er spesialpsykolog ved RVTS Sør, som fra 01.01.18 er en del av Stiftelsen RBUP Øst og Sør. Han har arbeidet mange år i kommunal og fylkeskommunal PPT og vært ansatt 15 år ved UiA som universitetslektor. Her har arbeidsområdene vært knyttet til veiledning, organisasjonsutvikling og ledelse. Han har også arbeidet i barne- og ungdomsspsykiatrien. I RVTS har Inge hatt spesielt ansvar for bistand til kommunale ledere.

Om arbeidet sitt sier Inge: "Jeg liker arbeidet mitt fordi jeg får anledning til å arbeide med kompetanse og kompetanseutvikling med mennesker som ønsker å få andre til å vokse og utvikle seg."

Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Målgruppen er ledere av familiesentre/Familiens hus og tilsvarende samorganiserte tjenester. Nyetablerte familiesentre/Familiens hus er velkomne med flere ansatte som observatører en gang som ledd i å bli kjent med ledernettverket.

Kommunale tjenester Annet

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

I samarbeid med RVTS Sør

Kontakt


Reidunn Hallan

Prosjektkoordinator


917 59 839

reidunn.hallan@r-bup.no

Les mer om Reidunn


Grete Lillian Moen

Spesialrådgiver


971 76 064

grete.moen@r-bup.no

Les mer om Grete Lillian

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send