Ledernettverk for familiesentre/Familiens Hus

- Tema:1) Ledelse i familiesentre - Kontoransattes rolle. 2) Fra fagutøvelse til ledelse

Vi byr på et spennende og todelt program. Første del av dagen er felles for ledere/ledergrupper og kontoransatte i familiesentre/familiens hus. Temaet er kontoransattes bidrag i ledelse. Andre del av dagen er for ledernettverket. Temaet er overganger mellom fagutøvelse og ledelse.

Kurs

Dato: 08.04.2019
8. april 2019, kl. kl. 10-15. Registrering fra kl. 9:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Kr. 250,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 25.03.2019

Du lærer om

  • Kontoransattes funksjoner som systemopprettholdere, mellommenn og "nav i familiesenter-hjulet"
  • Faglige oppgaver, lederoppgaver og overganger
  • Rolleforståelser i det tverrfaglige samarbeidet
  • Ivaretakelse av stabilitet og kultur i omskiftelige tider

Kursholdere

Siri Jensen, master i velferdsforvaltning, studieleder kontorutdanningen, RBUP Øst og Sør
Kjell Dahl, forfatter av flere fagbøker om kommunal ledelse, partner i Lederskap A/S

Leder i familiens hus. Kompetansekrav: Tusenkunstner!

Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Målgruppen er ledere av familiesentre/Familiens hus og tilsvarende samorganiserte tjenester, og deres ledergrupper (ledere for virksomhetene som inngår i familiesenteret/familiens hus).

Kommunale tjenester Annet

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

NYE MEDLEMMER TIL ARBEIDSGRUPPE

Vi søker nye medlemmer til arbeidsgruppen for ledernettverkssamlingene. Arbeidsgruppen har møte i etterkant av samlingene, og lager program for samlinger og fagdag sammen med RBUPs ansatte. Medlemmene velges for 2 år. Hvis du er interessert i å delta, kan du sende en e-post til koordinator Caroline Lund. Kontaktinfo finner du lenger ned på siden.

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Grete Lillian Moen

Spesialrådgiver


971 76 064

grete.moen@r-bup.no

Les mer om Grete Lillian

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send