Ledernettverk for familiesentre/Familiens Hus

- Personalledelse. Å utvikle gode team på tvers av tjenester

På oppfordring fra ledernettverkets deltakere samles vi i vår rundt temaet personalledelse.

Kurs

Dato: 11.04.2018
11. april 2018, kl. kl. 10-15. Registrering fra kl. 9:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Kr. 250,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 28.03.2018

Du lærer om

  • Å lede medarbeidere i egen og andre faggrupper
  • Å utvikle gode team, der fagpersoner og forskjellige tjenester arbeider mot felles mål
  • Å fremme kultur preget av samarbeid, heller enn konkurranse om ressursene
  • Å holde gode møter

Kursholdere

Inge Håvard Bergdal er spesialpsykolog ved RVTS Sør, som fra 01.01.18 er en del av Stiftelsen RBUP Øst og Sør. Han har arbeidet mange år i kommunal og fylkeskommunal PPT og vært ansatt 15 år ved UiA som universitetslektor. Her har arbeidsområdene vært knyttet til veiledning, organisasjonsutvikling og ledelse. Han har også arbeidet i barne- og ungdomsspsykiatrien. I RVTS har Inge hatt spesielt ansvar for bistand til kommunale ledere.

Om arbeidet sitt sier Inge: "Jeg liker arbeidet mitt fordi jeg får anledning til å arbeide med kompetanse og kompetanseutvikling med mennesker som ønsker å få andre til å vokse og utvikle seg."

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Målgruppen er ledere av familiesentre/Familiens hus og tilsvarende samorganiserte tjenester. Nyetablerte familiesentre/Familiens hus er velkomne med flere ansatte som observatører en gang som ledd i å bli kjent med ledernettverket.

Kommunale tjenester Annet

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

I samarbeid med RVTS Sør

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send