LEDIGE PLASSER Veilederutdanning i Kognitiv atferdsterapi 2019-2020

- Fokus på barn og unge.

Landsdekkende veilederutdanning i kognitiv atferdsterapi.

Etterutdanning

Dato: 24.01.2019
7 samlinger i løpet av 1 1/2 år. Tid, dag 1: Kl.10.00-16.00, dag 2: 09.00–15.00

Sted: RBUP Nydalen, Gullhaugveien 1-3

Plasser: 20

Pris: Kr. 7.000,- pr.semester

Påmeldingsfrist: 17.11.2018

Utdanningen vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser, samt videofremlegg av eget arbeid som kognitiv veileder.

Du lærer om

  • Veiledning i et kognitiv atferdsterapeutisk perspektiv med bl.a. fokus på erfaringsbasert læring, veiledning basert på ulik erfaring hos veiland, maktforhold i veiledning og spesifikke utfordringer i veiledning. Hver samling vil bestå av veiledning på veiledning og deltakere må ha pågående veiledning under utdanningen.

Kursholdere

Kristin Martinsen, klinisk psykolog og forsker ved RBUP Øst og Sør og Anne-Lise Fredriksen, klinisk psykologspesialist, universitetslektor ved UiT og fagansvarlig for kognitiv utdanning ved RKBU Nord. Eksterne forelesere kan bli benyttet på noen samlinger.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Søkeren må ha videreutdanning/metodefordypning i kognitiv atferdsterpi og fortrinnsvis være spesialist i egen profesjon. Deltakere må under utdanningen veilede studenter eller praktikere i kognitiv atferdsterapi. Veiledning av gruppeledere som driver lavterskeltiltaket Mestrende Barn vil være en mulighet for en del av deltakerne der dette er praktisk mulig. Veilederutdanningen er rettet mot klinkere som jobber med barn og unge og som veileder andre fagpersoner.

Annet Barn Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Første samling vil være 24. - 25. januar 2019. Andre samling 25. - 26. april 2019. NY DATO I SEPTEMBER:19. - 20. Dato for øvrige samlinger vil bli publisert senere. Avslutning i desember 2020 vil mest sannsynlig finne sted i Oxford, UK i samarbeid med NFKT.

Kontakt


Barbro Fedøy

Studieleder


450 44 332

barbro.fedoy@r-bup.no

Les mer om Barbro


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send