Konsentrasjonsvansker og uro

- Konsentrasjonsvansker og uro – utredning, behandling og tiltak i første- og annenlinje

Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot et bredt, tverrfaglig publikum på ulike nivåer innen helse- og opplæringstjenestene. I dette kurset vil det være fokus på ADHD, samtidig som grenseoppgangen mot normalitet og andre tilstander som preges av uro og konsentrasjonsvansker vil vektlegges. Det vil gis en oppsummert kunnskapsoppsummering om ADHD, retningslinjer for utredning og behandling vil gjennomgås og eksempler på organisering av utrednings- og behandlingstiltak vil bli gitt. Kurset inngår i kursrekken Nevromodul 1, som er planlagt oppsatt årlig ved RBUP. De andre kursene som inngår i modulen er Testing av barn og unge (2 dagers kurs), Autismepekterforstyrrelser (1 dag) og Nevroutviklingspsykologi (1 dag).

Kurs

Dato: 28.02.2019
Torsdag 28. februar kl. 09.00 – 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 21.02.2019

Du lærer om

  • Uro og konsentrasjonsvansker i normalutvikling og som symptomer på utviklingsforstyrrelse
  • Kunnskapsbasert praksis for utredning, behandling og tiltak ved konsentrasjonsvansker og uro
  • Hyperkinetiske forstyrrelser / ADHD
Program - Konsentrasjonsvansker og uro – utredning, behandling og tiltak i første- og annenlinje

Kursholdere

Spesialist i klinisk nevropsykologi / PhD Geir Øgrim og spesialist i klinisk nevropsykologi og samfunnspsykologi Kristian Køhn.

Geir Øgrim er spesialist I klinisk nevropsykologi og klinisk psykologi i skolen. Hans doktoravhandling har tittelen «Electrophysiology in ADHD: Diagnosis, prediction and treatment». Han arbeider i fylkesdekkende nevroteam i barne- og ungdomspsykiatrien i Østfold, 50% klinikk og 50% forskning. Øgrim er tilknyttet Gillberg Neuropsychiatry Centre (GNC) i Gøteborg, og leder fagrådet i brukerorganisasjonen ADHD Norge. Han sitter i det nordiske arbeidsutvalget for kartleggingsinstrumentet 5-15.

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han leder nevroteam ved BUP Follo og er studieleder for nevrofeltet på RBUP helseregion øst og sør.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved uro og konsentrasjonsvansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send