Fokus på far! - En konferanse om fedre i et familieperspektiv

- Hva er veien videre i forhold til farsperspektivet i svangerskap og småbarnstid?

Vi ønsker å ha fokus på familien, - med både far og mor inkludert som likeverdige omsorgspersoner. Ny barnelov kommer i 2020. Barneloven angår store deler av befolkningen og vil påvirke arbeidet til alle som jobber med barn, unge og familier. I mandatet til utvalget som arbeider med den nye loven oppmuntres det til vektlegging av omsorg fra begge foreldrene. Målsettingen er at foreldrene skal være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere.

Kurs

Dato: 28.05.2019
28. - 29.mai 2019

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo. Rom 102 A//B

Plasser: 120

Pris: 1700

Påmeldingsfrist: 24.05.2019


DAG 1:
09.00 - 09.30: Hvorfor fokus på far?
v/ Bård Billbo Tofsland, familieterapeut, Grenland Familievernkontor
Ellen Solstad Olavesen, helsesykepleier og master i sykepleievitenskap, RBUP
og Kristin Håland, Jordmor / PhD, Seniorkonsulent, KoRus-Sør

09.30 - 10.00: Forskning på menn og fedre
v/ Hege Sundstrøm, sosiolog, RBUP

10.00 - 10.30: Bedre tverrfaglig innsats - betydningen av rutiner og samarbeid.
v/ Liv Drangsholt, spesialrådgiver, KoRus- Sør og Anne Pernille Flatebakken, rådgiver KoRus-Sør

10.30 – 10.45: Pause

10.45 - 11.30: «Trygge voksne gir trygge barn» Regjeringens strategi for foreldrestøtte
v/ Solvor Bäcklund, Seniorrådgiver, Seksjon for oppvekst og familie, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


11.30 – 12.00: «Min far – fortellinger om fedre og mangfold».
V/ Ole Bredesen Nordfjell, sosiolog og seniorrådgiver hos Reform


12.00 - 12.45: Lunsj

12.45 - 13.15: EPDS og Gotlandsskalaen: kartlegging av psykisk helse
v/ Ellen Solstad Olavesen, helsesykepleier og master i sykepleievitenskap, RBUP

13.15 - 14.15: Støtteperson eller egen rusproblematikk? Svangerskapets muligheter for
fedre
v/ Kristin Håland, Jordmor / PhD, Seniorkonsulent, KoRus-Sør

14.15 - 14.30: Pause

14.30 - 15.00: Foreldrehverdag v/ Nina Bugge, seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

15:15 - 15:45: Pappahverdag - podcast V/ Olav Svarstad Haugland, komiker og far

15.45 - 16.00: Oppsummering og avslutning

DAG 2:

09.00 – 09.45: Snakk med fedre – refleksjoner om kommunikasjon, holdninger og invitasjoner
v/ Bård Billbo Tofsland, familieterapeut, Grenland Familievernkontor

09.45 – 10.30: Far på helsestasjonen
v/ Beate Solberg, master i helsesykepleie, stipendiat VID vitenskapelige høgskole

10.30 – 10.45: Pause

10.45. – 11.15: Ulike foreldrestøttende tiltak
v/ Annette M Johannessen, psykolog Bufetat, Spisskompetansesenter Foreldrestøtte

11.15 - 12.00: Hva trenger fedre? v/ erfaringskonsulenter fra Landsgruppen 1001

12.00 - 12.45: Lunsj

12.45 - 13.30: Fedre i barnevernet
v/ Live Mehlum, sosiolog og seniorrådgiver hos Reform

13.30 - 14.15: Farsrollen i et flerkulturelt perspektiv
v/ Leoul Mekonen, sosionom og master i helsefremmende og forebyggende arbeid, RBUP


14.15 - 14.45: Oppsummering: Hva tenker vi nå?
v/ Bård Billbo Tofsland, familieterapeut, Grenland Familievernkontor
Ellen Solstad Olavesen, helsesykepleier og master i sykepleievitenskap, RBUP
og Kristin Håland, Jordmor / PhD, Seniorkonsulent, KoRus-Sør

Du lærer om

  • Styrke betydningen av både fars og mors rolle i foreldreskapet, som en del av foreldrestøttende tiltak i kommunen.
Program

Kursholdere

Ellen Solstad Olavesen, Kristin Håland, Bård Billbo Tofsland, Hege Sundstrøm, Leoul Mekonen, Live Mehlum, Ole Bredesen Nordfjell, Liv Drangsholt, Annette Johannessen, Anne Pernille Flatebakken, Beate Solberg, Solvor Bâcklund, Nina Bugge og erfaringskonsulenter fra 1001 dager.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage - Familievern - Helsesøster - Psykolog - Jordmor - Barnevern - Lege - Spesialhelsetjenesten
De som jobber med barn/ graviditet og familier i kommune og spesialisthelsetjenesten.

Kommunale tjenester

Kontakt


Ellen Solstad Olavesen

Studieleder


922 50 763

eso@r-bup.no

Les mer om Ellen Solstad


Hege Sundstrøm

Prosjektkoordinator


951 12 629

hege.sundstrom@r-bup.no

Les mer om Hege

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send