Konferanse om far, mor og foreldrerollene

- Hva er veien videre i forhold til farsperspektivet i svangerskap og småbarnstid?

Vi ønsker å ha fokuset på familie, - med både far og mor inkludert som likeverdige omsorgspersoner.

Kurs

Dato: 28.05.2019
28. - 29.mai 2019

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo. Rom 102 A//B

Plasser: 120

Pris: 950

Påmeldingsfrist: 24.05.2019


FORELØPIG PROGRAM

DAG 1:
09.00 - 09.30: Hvorfor vil vi arrangere denne dagen?
v/ Bård Billbo Tofsland, Ellen Solstad Olavesen og Kristin Håland

09.30 - 10.00: Farskap gjennom tidene og forskningen på farskap
v/ Hege Sundstrøm

10.00 – 10.15: Pause

10.15 - 11.00: Bedre tverrfaglig innsats - betydningen av rutiner og samarbeid.
v/ Liv Drangsholt og Anne Pernille Flatebakken

11.00 - 11.45: «Trygge voksne gir trygge barn» Regjeringens strategi for foreldrestøtte
v/ Solvor Bäcklund

11.45 - 12.45: Lunsj

12.45 - 13.30: Fedre og psykisk helse

13.30 - 14.15: EPDS og Gotlandsskalaen: kartlegging av psykisk helse
v/ Ellen Solstad Olavesen

14.15 - 14.30: Pause

14.30 - 15.15: Å bli pappa. Humoristisk skråblikk på farsrollen

15.15 - 16.00: Støtteperson eller egen rusproblematikk? Svangerskapets muligheter for fedre
v/ Kristin Håland

DAG 2:

09.00 – 09.45: Hva skal vi med fedre?
v/ Landsgruppen 1001

09.45 – 10.30: Møte og dialog med fedre; invitasjon, holdninger og forventninger.
v/ Bård Billbo Tofsland

10.30 – 10.45: Pause

10.45 – 11.30: Fedre i barnevernet
v/ Live Mehlum fra Reform

11.30 – 12.15: Ulike foreldrestøttende tiltak
v/ Annette Johannessen, Bufetat, Spisskompetansesenter Foreldrestøtte

12.15. 13.00: Lunsj

13.00 – 13.45: Fedre i terapi

13.45 – 14.30: Brukerundersøkelse helsestasjon
v/ Helsesøster og Doktorgradsstipendiat Beate Solberg

14.30 – 14.45: Pause

14.45 – 15.30: Farsrollen i et flerkulturelt perspektiv
v/ Leoul Mekonen

15.30 – 16.00:
Idemyldring... Hvilke tiltak har dere der dere jobber? Veien videre
v/ Ellen Solstad Olavesen, Kristin Håland og Bård Billbo Tofsland


Du lærer om

  • Styrke betydningen av både fars og mors rolle i foreldreskapet, som en del av foreldrestøttende tiltak i kommunen.

Kursholdere

Ellen Solstad Olavesen, Kristin Håland, Hege Sundstrøm


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage - Familievern - Helsesøster - Psykolog - Lege - Spesialhelsetjenesten
De som jobber med barn/ graviditet og familier i kommune og spesialisthelsetjenesten.

Kommunale tjenester

Kontakt


Ellen Solstad Olavesen

Studieleder


922 50 763

eso@r-bup.no

Les mer om Ellen Solstad


Hege Sundstrøm

Rådgiver


951 12 629

hege.sundstrom@r-bup.no

Les mer om Hege

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send