Kognitiv atferdsterapi ved sosial angst

- Hvordan hjelpe ungdom med angstlidelse gjennom flerfamiliegrupper

Flerfamiliegruppemanualen «Risk» er utviklet ved avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og bygger blant annet på kognitive adferdsterapeutiske prinsipper

Kurs

Dato: 12.04.2018
To dager: Torsdag Kl. 12.30 - 15.30, fredag: 09.00 - 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør Gullhaugveien 1-3

Plasser: 20 Fullt

Pris: Kr. 1450,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 03.04.2018

Dette kurset vil handle om behandling av sosial angst i grupper, med spesiell vekt på å jobbe med ungdom i flerfamiliegrupper. En flerfamiliegruppe består av 6-8 engstelige ungdommer og deres foreldre, samt 4-5 terapeuter. Høsten 2017 ble det igangsatt en studie ved ABUP der målet er å undersøke effekten av flerfamiliegruppene og se hvordan grad av foreldreinvolvering påvirker behandlingsutfallet.

Du lærer om

  • Hovedfokus i kurset vil være på ferdighetstrening der deltagerne vil få erfaring i å gjøre atferdseksperimenter/eksponering som er egnet for sosial angstlidelse, (f.eks video-feedback) og hvordan involvere foreldre på en mest mulig effektiv måte gjennom behandlingen.

Kursholdere

Åshild Tellefsen Håland er psykologspesialist og enhetsleder for forskning i Avdeling for psykisk helse (ABUP) på Sørlandet sykehus. Hun har vært involvert i flere studier som omhandler angstlidelser og OCD og er nå prosjektleder for en studie om flerfamiliegrupper for ungdom med angstlidelse (Risk-prosjektet). Hun er veileder i kognitiv terapi.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

For deg som jobber med barn og unge med overdreven sjenanse og sosial angst (helsesøstre, ansatte ved PPT eller andre kommunale tjenester, BUP, sosiallærere og andre interesserte i skolen)

SDQ Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset inngår som et seminar i metodefordypning kognitiv atferdsterapi og er denne gangen åpnet for eksterne deltakere.

Kontakt


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send