Kognitiv atferdsterapi ved skolevegring

- Dagsseminar om kognitiv atferdsterapi som metode i møte med alvorlig skolefravær. Med psykologspesialist og forsker Jo Magne Ingul

Kurs

Dato: 07.03.2019
1 dag fra kl. 09.00 - 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3

Plasser: 15 Fullt

Pris: kr. 950,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 21.02.2019

Høyt skolefravær er en meget god indikator på at den unge har behov for hjelp. Ingul har jobbet med denne gruppen i flere år, og har skrevet en avhandling om temaet forekomst av angstproblemer hos ungdom, og hvilken sammenheng det er mellom skolefravær, angst og andre risikofaktorer. I tillegg har Ingul gjort en randomisert kontrollert studie av effekten av kognitiv gruppeterapi, individuell kognitiv terapi og en aktiv placebo betingelse av ungdom i alderen 12-17 år med sosialfobi og fulgte disse 1 år etter behandling. Denne studien er den første i sitt slag og viste at individuell behandling er betydelig bedre for denne målgruppen enn en gruppebasert behandling. Dagskurset vil vektlegge bruk av kognitiv adferdsterapi ved alvorlig skolefravær og skolevegring. Kurset gjennomføres som en del av den 2-årige videreutdanningen i kognitiv atferdsterapi ved RBUP, og åpnes i tillegg for eksterne deltakere.

Du lærer om

  • Alvorlig skolefravær og skolevegring
  • Sammenheng mellom skolefravær, angst og andre risikofaktorer
  • Bruk av kognitiv adferdsterapi ved alvorlig skolevegring

Kursholdere

Psykologspesialist og forsker Jo Magne Ingul

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten - Psykolog - Lege - Jordmor - Helsesøster - Familievern - Barnevern - Barnehage
Personer som arbeider direkte med barn og unge med alvorlig skolevegring i både første- og andrelinjen og i skolen, og som er interessert i kognitiv atferdsterapi som metode.

Barn Annet Barnehage og skole Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Barbro Fedøy

Studieleder


450 44 332

barbro.fedoy@r-bup.no

Les mer om Barbro


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send