Jeg vil snakke alene

- Hvorfor, hvordan og når skal foreldre involveres i arbeid med ungdom?

Ungdomstiden er en krevende periode med noen viktige utviklingsoppgaver. I møte med ungdom kan vi føle oss usikre på hvordan vi som hjelpere kan være til best mulig nytte. Skal foreldre inviteres eller skal ungdom få snakke alene? Hvis ungdommen sier nei, hva sier de nei til?

Kurs

Dato: 09.04.2019
9. april 2019, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 120

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 26.03.2019

PROGRAM

0900 - 0910:
Velkommen

0910 - 1000:
Ungdom og ungdomsutvikling v/Ingeborg Egebjerg, psykologspesialist

1000 - 1015:
Pause

1015 - 1100:
Ingeborg Egebjerg fortsetter

1100 - 1115:
Pause

1115 - 1200:
Familien som ressurs v/Gina Hægland, psykologpsesialist

1200 - 1245:
Lunsj

1245 - 1330:
Gina Hægland fortsetter

1330 - 1345: Pause

1345 - 1500: Hjelperens dilemmaer. Presentasjoner og konkretisering v/Gina Hægland og Ingeborg Egebjerg

Du lærer om

  • Kunnskap om ungdomsbehov og fungering i krevende livssituasjoner
  • Foreldres betydning når ungdom har det vanskelig
  • Konkrete forslag om hvordan invitere foreldre

Kursholdere

Gina Hægland, psykologspesialist og familieterapeut, RBUP Øst og Sør.

Ingeborg Egebjerg, psykologspesialist, RBUP Øst og Sør.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Kommunale helsetjenester, skoler, barnevern, lavterskel, familievern, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Barn Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset arrangeres i samarbeid med Helseetaten, Oslo kommune.

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet.

Kontakt


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Hege Sundstrøm

Rådgiver


951 12 629

hege.sundstrom@r-bup.no

Les mer om Hege

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send