Interkulturell kommunikasjon (Ottestad - Stange kommune)

- Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning?

Interkulturell kommunikasjon med fokus på arbeid med asylsøkere og flyktninger. Hvilke utfordringer møter vi i kommunikasjon med personer med fremmedspråklig bakgrunn?

Kurs

Dato: 14.09.2018
14. september 2018, kl 10.00-16.00. Registrering i første pause.

Sted: Auditoriet, KoRus-Øst, Kjonerud kompetansesenter, Løvstadveien 7, 2312 Ottestad

Plasser: 65

Pris: Kr. 950,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 31.08.2018

Kurset dekker temaer som angår:

• Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning?
• Hvilke psykososiale forhold man bør ta hensyn til i møte med asylsøkere og flyktninger?
• Kommunikasjonsproblemer i møte med personer med fremmedspråklig bakgrunn
• Kommunikasjonsproblemer knyttet til forestillinger og antakelser
• Sammenheng mellom kommunikasjon og holdninger
• Bevissthet om egne holdninger og reaksjoner
• Kulturforståelse, kulturkompetanse og kultursensitivitet

PROGRAM

10.00 - 10.45: Hvorfor trenger helse- og sosialarbeidere kulturkompetanse?

10.45- 11.00: Pause - Registrering

11.00 - 12:00: Hvordan påvirker etnisitet og annerledeshet samhandling mellom mennesker?

12.00 - 13.00: Lunsj/gruppediskusjon

13.00 - 13:45: Migrasjon og eksils innvirkning på kommunikasjon

13.45 - 14.00: Pause

14.00 - 14.45: Vanlige misforståelser og utfordringer i interkulturell kommunikasjon og antakelser. Hvordan man takler disse utfordringene på en god måte

14.45 - 15.00: Pause

15.00 - 16.00: På hvilken måte påvirker kultur mellommenneskelig samhandling og relasjon, særlig i helse- og sosialt arbeid med flyktninger? Hvordan utvikler vi kultursensitivitet? Refleksjon i plenum

Du lærer om

  • Deltakerne vil få økt kunnskap om hvilke faktorer som kompliserer kommunikasjon med fremmedspråklige personer
  • Deltakerne vil få økt kunnskap om metoder for å takle misforståelser og konflikter i et interkulturelt møte
  • Deltakerne vil ha en bedre forståelse av hva kulturkompetanse og sensitivitet dreier seg om og hvordan det utvikles.

Kursholdere

Leoul Mekonen er ansatt som studieleder ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse Øst og Sør. Han er utdannet sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB) og har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). Han har diverse erfaring i arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn i Norge. Leoul holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper om helse– og sosialt arbeid med etniske minoriteter og han byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Seminaret er nyttig for alle som jobber med barn, ungdom og familier med flyktningbakgrunn. Helse- og sosialarbeidere som har kontakt med eller arbeider med personer med fremmedspråklig og fremmedkulturell bakgrunn. Psykologer, leger, barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere, lærere, barnehageansatte, ansatte på asylmottak, omsorgssentre, NAV, BUP, fritidsklubber o.l.

SDQ Barnehage og skole Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset arrangeres i samarbeid med KoRus Øst.

Kreditering: Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer.

Kontakt


Leoul Mekonen

Studieleder


975 85 703

leoul.mekonen@r-bup.no

Les mer om Leoul


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send