Hypnosis in treatment of functional pain

- Klinisk hypnose som behandling for funksjonelle magesmerter og andre funksjonelle mage-tarmtilstander hos barn og unge

Tirsdag 29. januar 2019 arrangerer vi et dagskurs om hypnose som behandling av funksjonelle magesmerter og andre mage-tarmplager hos barn og unge.

Kurs

Dato: 29.01.2019
29. januar 2019 kl 10.00 - 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 08.01.2019

Målsettingen med workshopen er å bidra til økt klinikknær kunnskap om funksjonelle magesmerter og andre funksjonelle mage-tarmtilstander hos barn og unge og om hvordan man kan benytte klinisk hypnose som behandling for denne type plager. Både Vlieger og Frankenhuis (fordrags-/kursholderne) er involvert i forskning på klinisk hypnose og funksjonelle mage-tarmtilstander. De vil belyse litt av dette arbeidet og gi eksempler fra protokollen. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og praktiske øvelser i smågrupper/to og to.

Du lærer om

  • Økt kunnskap om funksjonelle magesmerter og andre funksjonelle mage-tarmtilstander hos barn og unge
  • Hvordan benytte klinisk hypnose som behandling
Program Klinisk hypnose som behandling for funksjonelle magesmerter og andre funksjonelle mage-tarmtilstander hos barn og unge

Kursholdere

Foredrag/kursholdere:
Arine Vlieger: Arine M. Vlieger , PhD, arbeider som barnelege ved St. Antonius Hospital i Nederland. Hun har en stor interesse for bruk av hypnose i behandling av barn med funksjonelle mageplager, og publiserte i 2007 en randomisert kontrollert studie vedr. bruk av hypnose i behandling av barn med slike plager. Resultatene viste en stor og gunstig effekt av hypnose og denne vedvarte fem år senere. Vlieger driver fortsatt forskningen på bruk av hypnose som behandling sammen med kollegaer som Professor Dr. Marc Benninga og Carla Frankenhuis.

Carla Frankenhuis: Carla Frankenhuis er utdannet sykepleier. Hun begynte å arbeide med klinisk hypnose i 1988 og har vært med på å bygge opp og er i dag en av lederne av et pediatrisk hypnoseutdanningsprogram i Nederland. Hun underviser både på sykehus og ved et nasjonalt læringsinstitutt. Hun har tidligere vært styremedlem i den nederlandske hypnoseforeningen. Frankenhuis er også med i forskergruppen sammen med Arine Vlieger og Marc Benninga og har vært involvert i gode behandlingsstudier som har studert hypnose som behandling av funksjonelle mageplager hos barn. Hun er i dag involvert i en multisenter RCT-studie av 100 barn med langvarig kvalme.

Studieleder: Helene Helgeland, barne- og ungdomspsykiater, PhD, Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken Oslo universitetssykehus. Helgeland har lang erfaring med bruk av klinisk hypnose integrert i behandling av barn og unge med for eksempel smerter, angsttilstander og enuresis. Hun er i dag en av to studieledere av en ettårig utdanning i klinisk hypnose i behandling av barn og unge.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Leger, barneleger, allmennpraktikere, barnepsykiatere, kommunepsykologer og psykologer, og klinisk sosionomer som arbeider innen helsevern for barn og unge og som allerede har kunnskap om og erfaring med klinisk hypnose.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Undervisningen vil foregå på engelsk. Studieleder vil være behjelpelig med å oversette vanskelige begreper til norsk
ved behov. Undervisningen skjer i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken Oslo universitetssykehus.

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send