Hva skaper glade og trygge skoleelever? Tverrfaglig samarbeid i praksis

- hvordan samarbeider vi best om skolen som helsefremmende arena?

Skolen er en unik folkehelsearena og har stor innflytelse på barn og unges daglige liv og trivsel. Samtidig viser Ungdata at barn og unge oppgir skolen som en kilde til stress, og at det er en sammenheng mellom skolestress og psykiske helseplager. Hvordan kan vi på tvers av tjenester og faggrenser sammen få til et læringsmiljø som fremmer god psykisk helse? Vi gjør oppmerksom på at kurset er flyttet fra 3. juni til 17. september.

Kurs

Dato: 17.09.2019
Kl. 9:00-15:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950 (inkludert lunsj).

Påmeldingsfrist: 01.09.2019

Vi vet at å fullføre og ha utbytte av skolegangen, er en gyllen inngangsbillett til å klare seg best mulig i samfunnet vårt. Både PPT og skolehelsetjeneste har hver for seg i oppgave å samarbeide med skolen om et godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø som gir grunnlag for helse, trivsel og utvikling. Gjennom sine lovverk har de til dels overlappende mandat og oppgaver.
Våren 2019 er de nye Iæreplanene på høring, og det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring begynner å ta form.
Hvordan kan vi sammen jobbe med forebygging i praksis?
Kurset er praktisk rettet og har en allmenn tilnærming til temaet. Dagen er utarbeidet i samarbeid med helseetaten.

Du lærer om

  • Få gode praksiseksempler på organisering av folkehelsearbeid i skolen
  • Beskrivelser av gode samarbeidserfaringer mellom tjenester
  • Få inspirasjon til og kunnskap om hvordan jobbe tverrfaglig med psykisk helse i skolen
  • Hvordan organisasjonskultur kan bidra til å fremme eller hemme skolen som helsefremmende arena

Kursholdere

Monica Holm Larsen.- Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, og har master i Helse, miljø og ernæring og pedagogisk utdanning. er ansatt som universitetslektor (fra 2006) ved Oslo Met og er med i forskergruppen "læring og samarbeid".

Skedsmo PPT v/ psykolog Ingrid Elisabeth Nygaard og seksjonsleder, Solveig Sagstuen Westby:
Solveig Sagstuen Westby, psykolog og seksjonsleder i PP-tjenesten i Skedsmo. Tar spesialisering i klinisk allmenn- og samfunnspsykologi, med fordypning i organisasjon og ledelse.
Ingrid Elisabeth Nyygard tar spesialisering i klinisk allmenn- og samfunnspsykologi, med fordyping i veiledning av andre yrkesgrupper. PPT Skedsmo jobbet systematisk med organisasjonsutvikling i egen tjeneste og i samarbeid med skole og skolehelsetjeneste for å få en felles forståelse for skolen som folkehelsearena, og hva dette innebærer i praksis.

Vegard T Kjesbu er rektor ved Slemdal skole. Kjesbu har jobbet 20 år i Osloskolen, siste 10 som rektor. Han er opptatt av hvordan vi voksne i og rundt skolen sammen kan skape glade og trygge barn med gode samspillsferdigheter. Slemdal skole har gjennom systematisk arbeid har skapt de laveste mobbetallene i Osloskolen de to siste årene.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Lærere, skolehelsetjenesten, skoleledere, rådgivere, psykologer og sosiallærere.

Barnehage og skole Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Ida Svantorp

Spesialrådgiver


952 44 915

ida.svantorp@r-bup.no

Les mer om Ida


Malin Trædal Flem

Prosjektkoordinator


947 93 855

malin.tredal.flem@r-bup.no

Les mer om Malin Trædal

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send