Humle kan jo fly! (KR.SAND)

- Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn

Seminaret tar utgangspunkt i en prisbelønt film om en enslig mindreårig afrikansk flyktning som ble plassert i en hvit og jødisk fosterfamilie. Filmen og seminaret handler om hva som gjør flyktningbarn tilpasningsdyktige og velfungerende til tross for store belastninger i livet. Med resiliens menes en god psykososial tilpasning hos barn som opplever traume eller er utsatt for psykiske påkjenninger.

Kurs

Dato: 07.09.2018
7. september 2018, kl. 09.00-15:30, Registrering fra kl. 08.30

Sted: Sørlandet Sykehus, UV-senter sal 2 (amfi), Egsveien 100, 4615 Kristiansand

Plasser: 100

Pris: Kr. 950,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 05.09.2018

Filmen og seminaret dekker mange temaer som profesjonelle omsorgsgivere til flyktningbarn og fosterforeldre er opptatt av. Seminaret oppfordrer deltakerne til å tenke over hva de kan gjøre for å fremme positiv mestring og resiliens hos mindreårige asylsøker- og flyktningbarn. Seminaret er en kombinasjon av forelesning, gruppediskusjon og diskusjon i plenum.

Du lærer om

  • Læringsmålet for seminaret er å øke deltakernes kunnskap og innsikt rundt:
  • Beskyttelsesfaktorer som gjør flyktningbarn motstandsdyktige og klare seg i det nye landet
  • Terapeutiske og kliniske utfordringer i møtet med minoritetsbarn og unge
  • Hvordan snakke om annerledeshet, etnisitet og diskriminering
  • Fordeler og ulemper med etnisk matching ved plassering av minoritetsbarn i fosterhjem
  • Å hjelpe barn og unge som lider av identitetskrise og rotløshet samt utvikle positiv identitet

Kursholdere

Leoul Mekonen er ansatt som studieleder ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse Øst og Sør. Han er utdannet sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB) og har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). Han har diverse erfaring i Norge i arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn i Norge. Leoul holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper om helse– og sosialt arbeid med etniske minoriteter og han byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Spesialhelsetjenesten - Barnevern
Ansatte i omsorgssentre, Bufetat, asylmottak, barnevern, bofelleskap for flyktningungdommer, skole, fosterhjemtjenesten, barne- og ungdomsinstitusjoner, BUP, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), adoptivforeldre, fosterforeldre og ansatte i frivillige organisasjoner som jobber med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.

Ungdom Kommunale tjenester BUP Barnevern Barnehage og skole Barn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdskurs.

Kontakt


Leoul Mekonen

Studieleder


975 85 703

leoul.mekonen@r-bup.no

Les mer om Leoul


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send