Håndtering av følelser i skolen

- hvordan kan vi sammen regulere elevers emosjonelle utrykk i skolehverdagen?

Sinne, tristhet, frustrasjon, engstelighet og likegyldighet er en naturlig del av skolehverdagen. Hvordan tåler vi voksne disse følelsene? Hvordan kan vi voksne møte barn og unge slik at følelsene ikke står i veien for læring?

Kurs

Dato: 10.05.2019
Kl. 9:00-15:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950 (inkludert lunsj).

Påmeldingsfrist: 03.05.2019

Fremtidens skole er i støpeskjeen og ny overordnet del av læreplanen sier at folkehelse og livsmestring som tverrgående tema skal ta for seg «mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner». Barn og unge trenger å forstå egne følelser for å takle dem på en god måte. Det å kunne identifisere egne og andres følelser er en viktig ferdighet, som hjelper elever å bli bedre utrustet til å gå ut i verden og møte andre. For å få til dette, trenger barn og ungdom voksne som er villige til å tåle barns følelser, også de vanskelige. I tillegg kan emosjonell kompetanse være et nyttig kunnskapsgrunnlag for skolen, og samarbeidspartnere, i gjennomføringen av folkehelse og livsmestring som en integrert del av den pedagogiske hverdagen.

Denne opplæringsdagen er praktisk rettet til bruk i arbeid med elever med fokus på å gjenkjenne og forstå følelser samt hjelpe elever i håndteringen av disse. Formen vil veksle mellom undervisning, øvelser, refleksjoner og felles drøftinger. Dagen er relevant for alle som jobber med barn og unge, enten i skolen, PPT, lavterskeltilbud i bydel eller skolehelsetjenesten.

Du lærer om

  • Praksisnære eksempler på hvordan ivareta elevenes følelser som voksen i skolen
  • Kunnskap om hvordan hjelpe elever å identifisere og håndtere følelser
  • Innføring i følelser betydning for psykososialt læringsmiljø og læringsutbytte

Kursholdere

Frederik Ferstad Skoe er psykolog og jobber i skolehelsetjenesten i bydel Frogner, og har tidligere jobbet i BUP og PPT. Han har et stort engasjement for skolen, og lærere spesielt, som ressurs i barn og unges psykososiale utvikling. For tiden piloterer han Tuning in to Kids for lærere på to barneskoler i bydelen, og driver også Tuning in to Kids foreldreveiledningsgrupper.

Evalill Bølstad Karevold er psykolog og jobber som førsteamanuensis på Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i BUP og BUPA. Hun har lang erfaring i å forske på og undervise om psykisk helse og emosjonell utvikling hos barn og ungdom, inkludert temaene temperament og emosjonsregulering. Hun leder og har ledet flere piloter og studier av Norwegian Tuning in to Kids med foreldre og lærere i barnehage og skole, inkludert en stor pågående effektivitetsstudie av foreldre til førskolebarn.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Lærere, skolehelsetjenesten, skoleledere, rådgivere, sosiallærere og psykologer.

Barnehage og skole Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset arrangeres i samarbeid med Helseetaten

Kontakt


Ida Svantorp

Spesialrådgiver


952 44 915

ida.svantorp@r-bup.no

Les mer om Ida


Malin Trædal Flem

Prosjektkoordinator


947 93 855

malin.tredal.flem@r-bup.no

Les mer om Malin Trædal

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send