Fra bekymring til dialog og samarbeid

- Uro-metoden, et praktisk verktøy for å ta opp uro eller bekymring med den det gjelder.

Dialog rundt uro og bekymring kan være krevende. Uro-metoden er både en utdannelse i en dialogisk og respektfull holdning og en metode som gir konkrete retningslinjer for praksis.

Etterutdanning

Dato: 19.09.2019
6 samlinger fra september 2019 til mars 2020. 1. samling: 19. og 20.september 2019, 2. samling: 23. og 24.oktober 2019, 3. samling: 20. og 21.november 2019, 4. samling: 8. og 9.januar 2020, 5. samling: 13. februar 2020, 6. samling: 12.mars 2020. Kl. 9-15 alle dager.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 25

Pris: Kr. 7000,- for 1 deltaker, kr. 6000,- per deltaker når det er 2 fra samme kommune, kr. 5000,- per deltaker når det er 3 eller flere fra samme kommune. Lunsj er inkludert i prisen.

Påmeldingsfrist: 18.09.2019

Uro-metoden bygger på dialog og er utviklet av Esa Erikson og Tom Erik Arnkil, Helse og Velferdsetaten i Helsingfors, Finland og handler om få til et tidlig og åpent samarbeid. Metoden er både en utdannelse i en dialogisk og respektfull holdning og en metode som gir konkrete retningslinjer for praksis og handler om:

* å ta ansvar for egen uro og ikke skyve uroen over på andre
* å ta opp uro på en gjennomtenkt og konkret måte som inviterer til dialog
* å få til et godt samarbeid

I løpet av perioden skal deltakerne i team gjennomføre opplæring for ansatte i egen kommune. Målet er også at deltakerne etter endt utdanning skal fortsette med opplæring for ansatte i egen kommune og på den måten sørge for at metoden blir en del av daglig praksis. Ledelsesforankring er nøkkelen til gode resultater.

Du lærer om

  • Deltakerne vil gjennom opplæringen få:
  • Inngående kjennskap til, og erfaring i bruk av metoden
  • Kompetanse til å gjennomføre opplæring i metoden for ansatte i egen kommune/bydel.

Kursholdere

Kristin Fløtre, spesialpedagog. Koordinator for Uro i bydel Søndre Nordstrand og spesialrådgiver med ansvar for Uro-opplæringen ved RBUP Øst og Sør. Kristin ble utdannet Uro-trener i 2009 og har siden da jobbet med opplæring og implementering av Uro-metoden.

Elisabeth Hellzén, Cand.polit og klinisk sosionom ansatt som studieleder på RBUP Øst og Sør. Urotrener fra 2017.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Kurset retter seg til deg som arbeider med og rundt barn, unge og familier i kommunen. Det er ønskelig med flere ansatte fra hver kommune slik at man sikrer flerfaglige team, som kan bidra til økt tverrfaglig samarbeid.

Annet

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering: Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 60 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdskurs. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 30 timer.

Kontakt


Kristin Fløtre

Spesialrådgiver


951 67 247

kristin.flotre@r-bup.no

Les mer om Kristin


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Hege Sundstrøm

Rådgiver


951 12 629

hege.sundstrom@r-bup.no

Les mer om Hege

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send