Foreldreveiledning - Virker det? For hvem?

- Presentasjon og sammenligning av tre forskjellige foreldreveiledningsprogrammer (ICDP, COS og Tuning in to Kids/teens)

Regjeringen har nylig lagt frem en strategi for foreldrestøtte (2018-2021), og fremhever foreldrestøtte som en viktig faktor i barn og unges utvikling og psykiske helse. Tjenestene, både i kommune og stat, skal bidra med støtte til foreldre.

Etterutdanning

Dato: 19.03.2019
19. mars 2019 fra kl. 09.00 - 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 26.02.2019

Det finnes mange foreldreveiledningsprogrammer. Hvordan skal tjenestene og utøverne velge? Hva egner seg på forskjellige innsatsnivåer – hva passer for alle; for barn/unge og familier i risiko; for barn/unge og familier som trenger ekstra oppfølging? Hvilke tjenester kan tilby hvilke programmer?

På denne kursdagen presenterer Helen J. Christie tre forskjellige programmer, og drøfter anvendelsen i forskjellige kontekster. Fremleggelsen bygger på viktige utviklingspsykologiske prinsipper og teori om hva barn trenger fra sine foreldre for å utvikle god psykisk helse. Hun tar opp spørsmålet som hvorvidt veiledningsprogrammer kan skade eller ødelegge foreldrefungeringen på noe vis og hvordan programmene kan utøves kultursensitivt.

Du lærer om

  • Få god kjennskap til de tre programmene, hvilket teoretisk og empirisk grunnlag de er bygget på, hvilke likheter og forskjeller det er mellom dem
  • Få kunnskap om hvordan de er prøvd ut og evaluert i forskjellige sammenhenger
  • Få kunnskap om anvendelse av programmene på forskjellige innsatsnivåer, og med forskjellige forutsetninger hos foreldrene
  • Få informasjon om programmene i et krysskulturelt perspektiv

Kursholdere

Helen Johnsen Christie er psykologspesialist og tidligere direktør ved RBUP Øst og Sør. Hun har et sterkt engasjement i barn og unges psykiske helse, og har særlig arbeidet med og for mennesker med traumeerfaringer. Hun har drevet et utstrakt internasjonalt arbeid.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Familievern - Barnevern - Psykolog - Spesialhelsetjenesten - Lege
Fagpersonell i kommunale og spesialist-helsetjenester, PPT, familietjenester og barnevern

Barnevern Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send