Fordypningskurs: Tryggere Traumeterapeuter

- Når utvikling er i fare. Arbeid med traumatiserte små barn og deres omsorgsgivere.

På kurset vil deltagerne få opplæring i moderne utviklings- og traumeforståelse som er spesielt aktuelt for arbeid med små barn og deres omsorgsgivere.

Kurs

Dato: 20.04.2018
20. april 2018 09.00 - 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 18.04.2018

Det vil være et spesielt fokus på begrepet tilstandsavhengig fungering og hvordan vi må som hjelpere må tilpasse våre intervensjoner i forhold til barnets og omsorgsgivers tilstand. Det vil bli gitt opplæring i nonverbale og kroppslige «bottom up» intervensjoner, så vel som mer meningsbærende og reflekterende «top down» intervensjoner.

Målet er å gi terapeuter og omsorgsgivere flere verktøy som kan bidra til å dempe stressreaksjoner og skader som følge av tidlige traumer og neglekt. Gjennom kliniske eksempler fra sped- og småbarnsteamet i Drammen Bup Psykolog Heidi Rosland og klinisk barnevernspedagog Marit Simonsen vil deltagerne få eksempler på hvordan traumetilnærminger kan benyttes i direkte terapeutisk praksis.

Deltagerene vil blant annet bli kjent med elementer fra «Child and Parent Psychotherapy» som fortiden er under utprøving i Norge i regi av RBUP og Alternativ til Vold.

Du lærer om

  • Traume- og utviklingsforståelse
  • Reguleringsarbeid

Kursholdere

Mari Kjølseth Bræin er psykologspesialist og arbeider som spesialrådgiver ved Regionalt kompetansesenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region øst. Hun har spesiell kompetanse på utviklingstraumer og leder blant annet kompetansehevingsprogrammet Traumesensitivt barnevern. Hun har lang erfaring fra klinisk arbeid med traumatiserte barn og omsorgsgivere.

Psykolog Heidi Rosland og klinisk barnevernspedagog Marit Simonsen.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Helsesøster - Lege - Psykolog - Familievern
Ansatte i spes.helsetjeneten og kommunen - klinikere som jobber med sped/ små barn og deres omsorgsgivere

Barnevern Sped- og småbarn Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Program:

09.00-10.00: Traume- og utviklingsforståelse

1015-11.00: Reguleringsarbeid

11.15-12.00: Relasjonelt arbeid og intimitetsbarrieren

12.00-12.45: Lunsj

12.45-13.45: Meningsskapende arbeid

14.00-16.00: Terapeutisk arbeid med traumatiserte barn og omsorgsgivere i praksis, Sped og småbarnsteamet i Drammen BUP

Kontakt


Sidsel Haug

Studieleder


930 27 609

sidsel.haug@r-bup.no

Les mer om Sidsel


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send