Familien i eksil

- Psykososialt arbeid med familier som har vært på flukt

En av de største stressfaktorene et menneske kan utsettes for er å måtte forlate familien, naboskapet og landet på grunn av krig, konflikt eller andre tvingende årsaker.

Kurs

Dato: 21.09.2018
21. september 2018, kl. 9-15:30. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 07.09.2018

Når familiemedlemmene skal finne tilbake til hverandre etter måneder og noen ganger år på flukt for å skape et nytt liv, oppstår ofte problemer. Familier som gjenforenes etter flere år i eksil strever ofte med å finne tilbake til hverandre. Det kan dreie seg om tilpasning til en ny livsform, forstå seg på en annerledes kultur og om å finne mening i en ny tilværelse.

Dagen vil by på en blanding av forelesinger, refleksjoner og drøfting av problemstillinger og dilemmaer knyttet til tematikken. Det vil være mulig å sende inn problemstillinger i forkant. Disse blir diskutert og reflektert rundt i løpet av kursdagen.

Du lærer om

  • Bakgrunnen til de flyktninger som kommer fra Midtøsten
  • De utfordringer flyktningene opplever etter å ha vært på flukt i lang tid
  • Familienes tilpasningsvansker og mestringsstrategier
  • Samarbeidsformer som bidrar til økt forståelse mellom hjelpere og familiene

Kursholdere

Ryied al Baldawi er flyktning fra Irak og arbeider som psykiater og leder «Orienthälsan» i Stockholm. Orienthälsan er et tilbud til familier som har bakgrunn fra Midtøsten og som sliter med tilpasningsproblemer og generasjonskonflikter. Baldawi er også fast foreleser på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han har i hovedparten av sin karriere arbeidet med og forsket på migrasjon, migrasjonsstress og hvordan mennesker tilpasser seg etter et liv på flukt. Baldawi har skrevet flere fagbøker og den seneste, «Familien i eksil – flyktingfamiljer i en interkulturell og psykosocial kontext» kom ut i 2017. Boken er anmeldt i Fokus på familien. På denne kursdagen vil Baldawi beskrive hvordan Orienthälsan konkret arbeider med familier som strever med tilpasning i et nytt land.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Kommunale helsetjenester, Videregående skoler, BUP, DPS, Barnevern, familievern, psykisk helsetjeneste, ansatte på mottak for EMA og frivillige organisasjoner. Alle som jobber med flyktninger.

Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering: Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdskurs. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer.

Kontakt


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send