Familie for første gang/Nurse-Family Partnership (NFP) i Norge

- Erfaringer fra utprøvingen

Dele erfaringer fra utprøvingen av Familie for første gang (NFP) i Norge og skape grunnlag for drøfting om veien videre

Kurs

Dato: 04.03.2019
Kl. 09.30 - 16.00

Sted: Thon Hotel Storo, Nydalen, Oslo

Plasser: 150

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 20.02.2019

Familie for første gang/Nurse-Family Partnership (NFP)
Kort fortalt om bakgrunn og status:
Familie for første gang/NFP er et evidensbasert oppfølgingsprogram for førstegangsforeldre med ulike livsutfordringer. Prinsippene om tidlig innsats, forebyggende barnevern og foreldrestøtte står sentralt. Familiene følges tett opp av spesialopplærte sykepleiere (i Norge, familiesykepleiere og jordmødre) og tilbys hyppige hjemmebesøk fra graviditet og til barnet fyller 2 år. Nurse-Family Partnership ble utviklet ved University of Colorado, Denver for flere tiår siden, og har kontinuerlig fokus på utvikling og forbedring. Programmet tilbys i en rekke europeiske land, som England, Nord Irland, Nederland og Skottland. I Norge er vi nå i fase 2 (pilotering og utprøving) og har en opprinnelig lisens på 150 familier. Fase 2 løper frem til midten av 2021, når det siste barnet med sin familie av de 150 har fullført programmet. Familie for første gang/NFP prøves per i dag ut i kommunene Stavanger, Time og Sandnes og i bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo.

Utprøvingen og piloteringen av Familie for første gang/ NFP ble politisk besluttet i 2014 som tiltak i regjeringsstrategien «Barndommen kommer ikke i reprise» (2014-2017). Programmet er siden referert til i en rekke andre sentrale strategier, handlings- og opptrappingsplaner på oppvekst-, rus-, og voldsfeltet. En mulig utvidelse og utrulling av programmet er i tråd med det som omtales i senere politiske føringer som Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) og regjeringens nye Strategi for foreldrestøtte (2018-2021).

Du lærer om

  • Dele erfaringer fra programutprøvingen og skape grunnlag for drøfting om veien videre.
  • Dele erfaringer og resultater fra utprøvingen i Norge så langt fra ulike perspektiver (deltakere/familier som deltar i utprøvingen, familiesykepleiere og samarbeidspartnere)
  • Belyse utprøving av NFP i Norge; Programmets faseinndeling og struktur,- betydning av effektstudie og forventet effekter på kort og lang sikt.
  • Hva skiller NFP programmet fra liknende programmer? Om metoder og struktur i programmet.
Program 4. mars 2019

Kursholdere

Du får blant annet høre:
Lisensgiver David Olds fra University of Colorado, Denver (UCD) deler refleksjoner omkring utprøving av NFP i Norge. Struktur i utprøvingsfasene, betydning av effekt studie og forventet effekter på kort og lang sikt.

Ann Rowe, Consultant for NFP International and Earley Years Strategy and Interventions.

Samarbeidspartnere presentere om sine erfaringer (jordmortjeneste, helsesøstertjeneste, barnevernet)

Deltaker presentasjon om sine erfaringer med å delta i NFP– m/familie


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Familievern - Gravide - Helsesøster - Jordmor - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Ledere og fagfolk fra relevante tjenester som berører NFP, politikere, relevante direktorater, brukerorganisasjoner, kompetansesentre/miljøer, høyskoler og universiteter, ressurssentre.

Sped- og småbarn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør i samarbeid med Barne-, ungdoms-, familiedirektoratet (Bufdir)

Dette er en bindende påmelding. Dersom du melder deg på konferansen og IKKE møter - blir du fakturert kr.655,- for en dagpakke.

Overnatting er ikke inkludert.
Har du behov for overnatting på konferansestedet (Thon Hotel Storo) - oppgi gjerne referansenummer 27742259 for å få en avtalepris.

Thon Hotel Storo, Nydalen i Oslo
Kart fra sentrum til Thon Hotel Storo

Kontakt


Tine Gammelgaard Aaserud

Fagsjef


936 12 203

tine.aaserud@r-bup.no

Les mer om Tine Gammelgaard


Unni Rosenkilde

seniorkonsulent


913 69 157

unni.rosenkilde@r-bup.no

Les mer om Unni

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send