Fagdager for kontorfaglig ansatte i barnevernet 08 og 09 april

- Endringer i barnevernsloven og kommunikasjon utad og innad.

Kjærlighet i barnevernet og god kommunikasjon både med klienter og kolleger.

Kurs

Dato: 13.04.2019
Mandag 8 april kl 10:00 - 16:00 og Tirsdag 9 april kl 09:00 - 15:00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: En dag 950.- To dager 1700.-

Påmeldingsfrist: 27.03.2019

Mandag: Heidi Frantzen, studieleder Rbup, snakker om hva det betyr at kjærlighet er kommet inn i barnevernsloven. Videre jobbes det med et brukerinnslag. Gina Hægland, studieleder RBUP ser nøyere på hva som foregår i konkrete kommunikasjons-situasjoner med klienter.

Tirsdag: Starter med et innlegg om kommunikasjon i organisasjoner. Deretter vil en barnevernleder og en kontorfaglig snakke om hva kontorgruppa kan bety for god kommunikasjon og gode tjenester. Siri Jensen kommenterer, og det blir erfaringsutveksling i grupper og dialog i plenum.

Du lærer om

  • Endringer i barnevernloven
  • Verktøy for bedre kommunikasjon
  • Samarbeid innad i tjenestene.
Program Fagdag
PP Ragnhild T
PP Heidi F
PP Janne og Mai Linn
Kommentar 9 april Siri
Komunikasjonsroller

Kursholdere

Heidi Frantzen, studieleder Rbup
Gina Hægland, studieleder Rbup
Mai-Linn Godtland, fagleder Ski barneverntjeneste
Janne Aspelund, Ski barneverntjeneste


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern
Kontoransatte i barnevernet.

Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Det er mulig å melde seg på bare én dag. Praktiske spørsmål rettes til: marianne.brekke@r-bup.no

Kontakt


Siri Jensen

Rådgiver


970 03 035

siri.jensen@r-bup.no

Les mer om Siri


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22586000

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne


Elisabeth Bjarkø

Studieleder


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send