Fagdager for kontorfaglig ansatte

- Felles fagdager for ansatte på helsestasjoner i hele landet

Hvordan kontorfaglige ansatte kan forstå og møte mennesker i krise.

Kurs

Dato: 28.01.2019
28 januar 2019 kl 10:00 - 16:00 og 29. januar 2019 fra kl 09:00 - 16:00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: kr 950,- pr dag, begge dager kr 1700.- inkludert enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 15.01.2019

Mandag 28.01.2019
Brean snakker om fødsel og det å få barn som en mulig livskrise, det kan i det minste være en omveltende endring, på godt og vondt. Hva kan det bety for hvordan foreldre og barn kan ha det når de kommer til helsestasjoner.

Olavesen innleder om «Tidlig inn» med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene og erfaring fra praksis, og legger vekt på relevans for kontorfaglig ansatte. Tidlig inn er et opplæringstilbud til kommunene for alle som arbeider med gravide og småbarnsforeldre. Det dreier seg om tidlig innsats ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Målsettingen er å gjøre ansatte i kommunene tryggere til å oppdage og gi tidlig hjelp. Programmet vektlegger bl.a. hvordan en kan samarbeide i kommunene om hjelpen til gravide og småbarnsforeldre.

Tirsdag 29.01.2019
Toven og Myklebust vil gå nærmere inn på hva som skjer når mennesker er i krise. Begrepet toleransevindu er et nyttig verktøy til å regulere seg selv i vanskelige møter og hjelpe andre som er i krise eller har det vanskelig.

Du lærer om

  • Mennesker i krise
  • Verktøy til å møte egne og andres reaksjoner
  • Hva «Tidlig inn» kan bety for kontorfaglige
Program Fagdager 28 og 29 januar.
PP presentasjon 28 januar
PP Gro Vatne Brean 28.01.2019
PP 29.01.2019

Kursholdere

Siri Toven spesialrådgiver RVTS Øst, Anne-Grethe Myklebust spesialrådgiver RVTS Øst, Gro Vatne Brean spesialrådgiver RBUP Øst og Sør og Ellen Solstad Olavesen studieleder RBUP Øst og Sør

Årets happening for kontorfaglig ansatte!

Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten
For deg som jobber på helsestasjon

Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Det er mulig å melde seg på bare én dag. Praktiske spørsmål rettes til kurskoordinator: marianne.brekke@r-bup.no

Kontakt


Siri Jensen

Rådgiver


970 03 035

siri.jensen@r-bup.no

Les mer om Siri


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22586000

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne


Elisabeth Bjarkø

Studieleder


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send