Fagdag om taushetsplikt for kontorfaglig ansatte.

- i og mellom kommunale helse- og sosialfaglige tjenester

Hva er de kontorfaglig ansattes utfordringer når det gjelder taushetsplikten i møte med barn, unge og deres familier?

Kurs

Dato: 17.04.2018
17.april kl. 09.30 – 15.30 Kaffe + registrering kl. 08.45

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 09.04.2018

I plenumsforelesning og i gruppediskusjoner ser vi på de ulike lovverkene som omhandler taushetsplikten.

Advokat Ragnhild Kverneland vil forelese om taushetsplikt både i de enkelte tjenester og mellom tjenestene. Hun svarer også gjerne på konkrete spørsmål, men ønsker helst å få flest mulig av spørsmålene på forhånd, slik at hun kan knytte dem inn i forelesningen. Vi oppfordrer dere til å benytte denne anledningen til å sende inn spørsmål dere lurer på, ev. eksempler på situasjoner og dilemmaer dere står i. Spørsmålene sendes til siri.jensen@r-bup.no Det er best om spørsmålene kommer innen tirsdag 10.april, men spørsmål kan sendes helt fram til kurset. Selvfølgelig blir det også mulig å spørre hele veien under forelesningen, men dere får nok best svar hvis det sender inn på forhånd.

Du lærer om

  • Hva er reglene for taushetsplikten i og mellom de ulike tjenestene?
  • Hvordan håndterer vi reglene om taushetsplikten korrekt?
  • Hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten for et samarbeid mellom tjenestene?
  • Hva er det praktiske handlingsrommet innenfor dagens lovverk?

Kursholdere

Ragnhild Kverneland, advokat, Brækhus Advokatfirma.
Rettssaker/tvisteløsning, barnerett, barnevernrett,
familierett, helserett og forvaltningsrett.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Kontorfaglige ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier.

Annet

Annen info

Arrangør Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

Deltakere fra barneverntjenestene kan kombinere denne dagen med et kurs påfølgende dag, onsdag 18.april, om elektronisk dokumentasjon, se
https://tinyurl.com/yd9d4yhe

Info til deltakere fra Familiens Hus/familiesentre:
Denne dagen erstatter den årlige fagdagen for kontorfaglige i Familiens hus/Familiesentre.

http://www.ks.no/contentassets/c777d56dd36d44b09f40b8d4ab649e6c/taushetsplikt---veileder-a4-ny-versjon-2013.pdf

Kontakt


Elisabeth Bjarkø

Studieleder


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22586000

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send