Fagdag for psykologer i kommunene

- Utredning og behandling i kommunene. Psykologens ansvar og rolle i dette arbeidet.

Psykologer har ansvar for utredning og behandling i kommunene, men hvordan skal ansvaret best forvaltes?

Kurs

Dato: 08.06.2018
8. juni 2018, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 25.05.2018

09.00 - 09.10
Velkommen. Kort om RBUP/RKBU, samfunnsoppdrag og oppdrag i forhold til psykologer i kommunene v/Inger Hodne, seksjonsleder RBUP Øst og Sør

09.10 - 10.00
Presentasjon av rapporten fra Norsk Psykologforenings Ad hoc-utvalg, 2016-2017. Utvalgets mandat var «å se nærmere på ansvaret, oppgavene, forventningene og kompetansebehovet til psykologer som arbeider i kommunen, avgrenset til det kliniske arbeidet med utredning og behandling».
Hovedvekt på presentasjon av Ad hoc-utvalgets anbefalinger, og bakgrunnen for disse v/Anne-Kristin Imenes

10.15 - 11.00
Psykologforeningen presenterer sin hovedsatsing 2017-2020: Forebygging for barn og unge v/Heidi Tessand

11.15 - 12.00
Presentasjon av Rundskriv I/4 2017, Helse- og omsorgsdepartementet: Om helse- og omsorgstjenestelovgivningens anvendelse ved lavterskeltilbud – særlig om krav til dokumentasjon og diagnostisering v/Øystein Gjeset Ellingsen

12.00 - 13.00
Lunsj

13.00 - 13.45
Om bruk av kasusformulering i det kliniske arbeidet v/Heidi Brautaset

14.00 - 14.45
Å sikre at den det gjelder får innflytelse. Om brukermedvirkning i det kliniske arbeidet v/Anne Andersen

14.45 - 15.00
Avslutning, tilbakemeldinger og takk for i dag!

Du lærer om

  • Gjeldende regelverk for dokumentasjon og diagnostisering.
  • NPFs anbefalinger når det gjelder psykologens arbeid i kommunene.
  • NPFs hovedsatsing 2017-2020: Forebygging for barn og unge.
  • Bruk av kasusformulering i det kliniske arbeidet.
  • Brukermedvirkning i det kliniske arbeidet.
Klinisk praksis og kompetansebehov blant psykologer i kommunene - Rapport fra Psykologforeningens ad hoc utvalg
Program

Kursholdere

Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist. Arbeider ved Nøtterøy medisinske senter og ved KoRus øst. Tidligere kommunepsykolog i Nøtterøy.

Heidi Tessand, psykologspesialist og visepresident NPF.

Aira Din, jurist, Helserettsavdelingen HOD.

Øystein Gjeset Ellingsen, psykolog og avdelingsdirektør, Kommunehelsetjeneste-avdelingen HOD.

Heidi Brautaset, psykologspesialist med 20 % avtalepraksis med ungdommer og foreldre, studieleder for psykoterapi og for psykologprofesjonen på RBUP.

Anne Andersen, spesialist i klinisk sykepleie, seksjonsleder RBUP.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykologer som arbeider med barn, unge og familier i kommunene.

Barn Kommunale tjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

i samarbeid med RKBU Nord, Midt og Vest

Norsk Psykologforening godkjenner fagdagen som 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Rundskriv I-4/2017 Om helse- og omsorgstjenestelovgivningens anvendelse ved lavterskeltilbud – særlig om krav til dokumentasjon og diagnostisering

Kontakt


Henrik Rødsten Gilde

Spesialrådgiver


401 88 072

henrik.gilde@r-bup.no

Les mer om Henrik Rødsten


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send