Fagdag for barnevernfaglige veiledere

- for studenter som har gjennomført nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU/ RBUP) inviterer til fagdag for barnevernfaglige veiledere. Invitasjonen går til deg som har fullført HEL-6317, eller det som tidligere het HEL-6309 og HEL-6310.

Kurs

Dato: 05.06.2018
5. juni 2018

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Plasser: 60

Pris: Deltakere må dekke reise og opphold selv. 

Påmeldingsfrist: 22.05.2018

På denne fagdagen ønsker vi å tilby deg faglig påfyll og veiledning. Vi ønsker også å skape en arena for erfaringsutveksling og bygging av nettverk av veiledere i tjenestene.

Det vil bli gitt mulighet for å få veiledning i grupper. På forhånd ønsker vi at du tenker gjennom den veiledningssituasjonen du står i nå, eller har stått i. Ta med deg et tema eller ei problemstilling/utfordring du ønsker å drøfte og få veiledning på. Dersom du bruker loggbok er det fint om du tar med loggboka til fagdagen.

PROGRAM
9:00-12:00 Per Lauvås foreleser om kollegaveiledning
12:00-13:00 Lunsj
13:00-17:00 Veiledning. Gruppen og gruppeleder gir veiledning til hver enkelt på medbrakte utfordring. Vi jobber i grupper med utvikling og erfaringsutveksling

Du lærer om

Kursholdere

Univeritetet i Tromsø i samarbeid med RKBU Nord og RBUP Øst og Sør

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern
Tidligere studenter på nasjonal videreutdanning for barnevernfaglig veiledning.

Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Har du spørsmål kan du kontakte:
Camilla Lauritzen, faglig ansvarlig for nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, camilla.lauritzen@uit.no
Ida Grepperud, nasjonal koordinator for nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, ida.grepperud@uit.no

MER INFO OM FAGDAGEN

Kontakt


Reidunn Hallan

Prosjektkoordinator


917 59 839

reidunn.hallan@r-bup.no

Les mer om Reidunn

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send