FREMDELES LEDIGE PLASSER Sped- og småbarns psykiske helse 2019-2021

- Deltidsstudium over to år

Tverrfaglig klinisk/teoretisk utdanning i sped- og småbarns psykiske helse.

Videreutdanning

Dato: 22.08.2019
4 semestre

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 24

Pris: Kr. 10.000,- pr. semester. I tillegg kommer kostnader for 80 timer veiledning.

Påmeldingsfrist: 01.07.2019

Sped- og småbarns problemer må forstås innenfor en omsorgs- og samspillramme som endres over tid. Formbarheten hos barn i de første leveår og hjernens fleksibilitet er betydelig, og tidlig hjelp til barn og deres familier som er i biologisk og/eller sosial risiko er derfor av stor betydning for at barn skal komme inn i god utviklingssirkler. Denne kunnskapen oppfordrer til et helhetssyn på utvikling.
Fordypningen er tverrfaglig og tverretatlig, og gir en fordypning i teori og metode, utredningsverktøy og klinisk kompetanse på kasus som deltakerne bringer med fra egen praksis. Studiet er basert på forelesere med spesifikk kunnskap innenfor enkelte områder i fagfeltet sped- og små samt forelesninger fra gruppelærer. Halve studiet er basert på videofremvisning hvor deltakerne får veiledning på eget klinisk materiale. Opptak høsten 2018 vil ikke gi studiepoeng i en høyskoleramme.

Du lærer om

  • Svangerskapet
  • Utviklingspsykologi, inkludert normalutvikling og avvikende utvikling
  • Betydning av samspill og tilknytning
  • Risikofaktorer og beskyttendefaktorer for barnet, familien og nettverket
  • Kartleggingsverktøy og kliniske observasjoner av barnet og samspillet
  • Intervensjoner og foreldrestøttende metoder

Kursholdere

Diverse forelesere i tillegg til gruppelederne.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Målgruppen for studiet er ansatte i kommunale- og spesialisthelsetjenester som har sitt oppdrag knyttet til barn- og unges psykiske helse. Det vil si fagfolk som jobber i barnevern, barnehager, familiesentre, BUP, PPT, helsestasjoner, jordmødre, nyfødt intensivavdeling, føde- og barselavdeling, barneavdelinger, familievernkontor, krisesentre, Amathea og på Barnas stasjon. Søkere må dokumentere minimum treårig helse- og sosialfaglig og pedagogisk utdanning samt praksis med denne aldersgruppen. For alle søkere gjelder kravet om at du under utdanningen er i arbeidsforhold hvor du kan jobbe med de alle minste.

Spesialisthelsetjenester Sped- og småbarn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Opptak høsten 2019 vil ikke gi studiepoeng i en høyskoleramme. For søknader etter 1. juli, ta kontakt med Sidsel Haug på mail: sidsel.haug@r-bup.no.

Kontakt


Sidsel Haug

Studieleder


930 27 609

sidsel.haug@r-bup.no

Les mer om Sidsel


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send