Familieterapi 2019-2021

- Deltidsstudium over to år for endringsarbeid i familier og relasjoner.

Fordypning i familieterapi i samarbeid med Institute of Family Therapy i London. Du får en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene og hvordan du kan bruke dem i praksis. Familieterapi har vist seg å ha god effekt i arbeid med psykisk helse hos barn og unge.

Videreutdanning

Dato: 19.09.2019
Videreutdanning, deltidsstudium over to år

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3 Oslo

Plasser: 20 stk Fullt

Pris: Semesteravgift: Kr. 10.000,- . Veiledning i regi av RBUP: Kr. 5.400,- pr. semester (120 timer totalt)

Påmeldingsfrist: 15.04.2019

På studiet familieterapi gir vi en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier. For at studiet skal være så nyttig som mulig er vi opptatt av å trekke deres praktiske erfaringer inn i undervisningen. Vi bruker bl.a. videoopptak av deltakerne i deres egne kliniske arbeid. Videoopptakene blir brukt både i undervisningen og i veiledningsgruppene. Dette studiet gir ikke studiepoeng.

Du lærer om

  • sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet
  • anvendelse av familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier
  • system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk
Studieplan 2019

Kursholdere

Kommer senere

"Tilknytningsperspektivet og barneperspektivet er godt ivaretatt i dette studiet. Det har vært viktig for meg". Student fra kull 2016-2018. "Fokuset på å knytte teori til praksis har vært viktig for meg. Alle kan lære seg teori, men mange opplever det utfordrende å omsette dette til praksis. Det at man har så stort fokus på dette gjennom rollespill og filmer fra egen praksis, tenker jeg fører til tryggere og bedre familieterapeuter". Student fra kull 2016-2018.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage - Barnevern - Familievern - Helsesøster - Jordmor - Lege - Psykolog
Målgruppen for studiet er fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og som arbeider med barn, ungdom og familier. Opptakskrav er minimum 3-årig høgskole / universitets-utdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå. Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning. RBUP foretar prioritering mellom søkerne.

Barnehage og skole Barnevern Kommunale tjenester Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Studiet legger stor vekt på å være klinisk relevant og nyttig og har særlig fokus på arbeid med barn og unge. Dette studiet gir ikke studiepoeng. I tillegg til semesteravgift kommer utgifter til bøker og materiell og eventuelt veiledning. Se også studieplan for detaljer om veiledning.

Kontakt


Gina Hægland

Studieleder/gruppeleder for familieterapi


920 40 512

gina.hegland@r-bup.no

Les mer om Gina


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send