FASD utredning

- Kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader.

Utredning og diagnostisering av barn og unge som har vært eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med hovedvekt på FASD

Kurs

Dato: 22.08.2018
22.-23. august. kl. 09.00-15.30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo. Seminarrom 104.

Plasser: 30

Pris: Kurset er gratis men deltakere må selv dekke eventuell overnatting. Det er inkludert enkel lunsj.

Påmeldingsfrist: 02.07.2018

Se program

Du lærer om

  • Formålet med samlingen er å gi ansatte i spesialisthelsetjenesten innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på diagnostisering og utredning av skadevirkninger. Kurset vil ta for seg kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader. Det vil bli lagt særlig vekt på utredning av FASD – alkoholrelaterte skader som innbefatter hele spekteret av skader. Et viktig mål er å gi deltakerne redskaper til også å oppdage og diagnostisere skadene så tidlig som mulig. Gro Løhaugen og Jon Skranes vil ha ansvar for samlingen.

Kursholdere

Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og leder av Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR), Helse Sør-Øst ved Sørlandet sykehus Arendal. Gro CC Løhaugen avsluttet i 2011 sitt doktorarbeid i et forskningsprosjekt som omhandler langtidsoppfølging av barn med lav fødselsvekt, ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim. Gro CC Løhaugen skrev sin spesialistoppgave om det nevropsykologiske bidraget ved utredning og diagnostisering av føtal russkade. Hun har lang erfaring i tverrfaglig arbeid med barn utsatt for rus i fosterlivet fra HABU ved Sørlandet sykehus.

Jon Skranes er barnelege og leder av Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) ved Sørlandet sykehus Arendal. I tillegg arbeider han som professor i bistilling ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim hvor han er tidligere leder av forskningsgruppen” Center for Early Brain Development (CEBRA)” som ser på kliniske konsekvenser i et livsløpsperspektiv av å være født prematurt og/eller med lav fødselsvekt sammenholdt med avansert bildediagnostikk (MRI) av hjernen. Skranes har arbeidet med tverrfaglig utredning av barn med mistenkt medfødt alkoholskade ved HABU i Arendal i mange år. Sammen med resten av det tverrfaglige teamet i Arendal har han utviklet ”HABU Arendals-modellen” for utredning, diagnostisering og oppfølging av barn og unge med medfødt russkade. Han er overlege (50%) i den nyopprettede Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Lege - Spesialhelsetjenesten
Kurset er for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten som deltar i utredningsarbeidet rundt pasientgruppen og andre som samarbeider med leger og psykologer om utredningsoppgaver. Arbeidssted kan være BUP, barnehabilitering, barneavdeling.

Sped- og småbarn

Kontakt


Malin Trædal Flem

Prosjektkoordinator


947 93 855

malin.tredal.flem@r-bup.no

Les mer om Malin Trædal

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send