Følsomme relasjoner

- fra svangerskap til skolestart

Velkommen til en seminardag med tema om det medisinske og psykologiske svangerskapet. Følelsesregulering og hjernens fungering og utvikling.

Kurs

Dato: 02.04.2019
09.30 - 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 130 Fullt

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 11.03.2019

Du lærer om

  • Historisk blikk på sped- og småbarnstilbudet i Norge.
  • Medisinsk og psykologisk perspektiv på svanger- skapet hos kvinnen.
  • Tidlige faktorer og effekter - hjernen gjennom livet.
  • Milepæler i spedbarnsforskningen.
  • Det psykologiske svangerskapet, mulighetenes vindu for tidlig intervensjon.
  • Uro og relasjon - noen utviklingslinjer. Funn fra en klinikk-nær longitudinell studie om urolige småbarn.
  • Foreldre som ressurs i spedbarns affektregulering.
  • Marte Meo og «Blikk på barnet», samspills- observasjon og handling.
Program 2. april 2019

Kursholdere

* Malin Eberhard-Gran, RBUP
* Lars Smith
* Kristine B. Walhovd, Psykologisk inst., UiO.
* Sophie Havighurst, UiO/Universitetet i Melbourn
* Kirsten Møller-Pedersen
* Ragnhild Onsøien
* Margareta Broden

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage - Barnevern - Familievern - Gravide - Helsesøster - Jordmor
Alle som jobber med sped og småbarn og deres familie.

Sped- og småbarn

Annen info

Arrangør Seksjon for sped- og småbarn/RBUP Øst og Sør

Kontakt


Unni Rosenkilde

seniorkonsulent


913 69 157

unni.rosenkilde@r-bup.no

Les mer om Unni


Kari Slinning

Seksjonsleder for sped- og småbarn


986 47 410

kari.slinning@r-bup.no

Les mer om Kari

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send