Erfaringsseminar for URO-trenere

- En faglig fordypningsdag med utvikleren av «Å ta opp uro» Tom Erik Arnkil

Det blir en dag med forelesning, refleksjon, dialog og erfaringsutveksling. Ta gjerne med egne problemstillinger til diskusjonene.

Kurs

Dato: 05.04.2018
5. april 2018, kl. 9-15:30. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Kr. 300,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 22.03.2018

PROGRAM FOR SAMLINGEN

Våre viktigste erfaringer med:
• Uro-metoden
• Opplæringen av ansatte

De viktigste elementene i uro-metoden
• Dialog
• Subjektivitet
• Støtte/kontroll

Hva betyr disse begrepene? Hvilken betydning har de for vår praksis?

Hvordan få til og beholde en god dialog, respektfull holdning og oppriktig nysgjerrighet når du blir utfordret?
Stikkord:
• Ulike verdier
• Ulikt temperament
• Maktfylte relasjoner
• Kulturelle forskjeller

Refleksjoner og oppsummering av dagen

Du lærer om

  • Erfaringer med Uro-metoden
  • De viktigste elementene i Uro: dialog, subjektivitet, støtte/kontroll
  • Hvordan få til å beholde en god dialog, respektfull holdning og oppriktig nysgjerrighet når man blir utfordret.

Kursholdere

Tom Erik Arnkil, Forsker og professor emeritus, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Urotrenere i kommunale helsetjenester, barnehager, skoler, BUP, PPT, barnevern, NAV, kommune- og bydelsledelse og HR.

Barn Barnehage og skole Barnevern Kommunale tjenester Ungdom Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset arrangeres i samarbeid med Bydel Søndre Nordstrand, Oslo kommune

Kontakt


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send