En rundtur i det familieterapeutiske landskapet 2019

- Å sette ord på ”skjult kunnskap”

For de som er nysgjerrige på familieterapi er det en introduksjon til hva feltet har å tilby i arbeid med barn og unge og familier.

Kurs

Dato: 23.10.2019
kl. 9:00-15:30

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Plasser: 45 stykker

Pris: 950 kr inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 02.10.2019

For erfarne behandlere kan det bli en dag der gammel og ny teori knyttes sammen med lang praksiskunnskap og erfaring.

Det vil bli fokusert på praktisk anvendelse av ulike systmteoretiske/familieterapeutiske modeller. Et mål er å sette ord på ”skjult kunnskap”.

Deltakerne vil få utdelt et hefte der de ulike systemteoretiske retningene presenteres og hvor sentrale begreper defineres og settes i system.

Du lærer om

Kursholdere

Klinisk barnevernpedagog og familieterapeut Petter Næsje og psykologspesialist og familieterapeut Morten Hammer.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Målgruppa er alle som arbeider med barn, ungdom eller familier og som ønsker å få litt bedre kjennskap til systemteoretiske endringsmodeller. (Strukturell familieterapi, strategisk terapi, Milano-modellen, løsningsfokusert terapi og språksystemisk terapi.)

Ungdom Barn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Malin Trædal Flem

Prosjektkoordinator


947 93 855

malin.tredal.flem@r-bup.no

Les mer om Malin Trædal

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send