Elektronisk dokumenthåndtering - kontorfaglig ansatte i barnevernet

- Rapport og veileder fra KS, eksempel fra en barneverntjeneste og gruppediskusjoner.

Kan kontorfaglige påvirke utviklingen av elektronisk dokumenthåndtering i egen tjeneste?

Kurs

Dato: 18.04.2018
18.april kl. 09.00 – 15.00 Kaffe + registrering kl. 08.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 60 Fullt

Pris: Kr 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 09.04.2018

I plenumsforelesning, gjennom eksempel og i gruppediskusjoner ser vi hvor langt tjenestene er kommet, hva myndighetene forventer og hvordan man kan komme videre når det gjelder utviklingen av elektronisk dokumenthåndtering i barneverntjenesten.

Du lærer om

  • Håndtering av dokumentasjon i barnevernet
  • KS’ rapport og veileder
  • Ski barneverntjeneste presenterer sin digitale reise fra papir til fullelektronisk
Elektronisk dokumentforvaltning i barnevernet

Kursholdere

Anne Mette Dørum, Spesialrådgiver, KS
Janne Aspelund, konsulent, Ski barneverntjeneste

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Kontorfaglige ansatte i barneverntjenesten.

Annet

Annen info

Arrangør Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

Denne dagen kan kombineres med et kurs dagen før, tirsdag 17.april, om taushetsplikten, se
https://tinyurl.com/yb9v5dp9

http://www.ks.no/contentassets/24143e4da9a54bd799e62d35efe6e8b5/veileder-for-handtering-av-dokumentasjon-i-barneverntjenesten-til-inter....pdf

Kontakt


Elisabeth Bjarkø

Studieleder


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22586000

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send