Edinburghmetoden

- EPDS og støttesamtaler for nyansatte i kommunene

Mange kommuner bruker kartleggingsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og støttesamtaler. Vi vil nå gjennomføre to opplæringsdager for nyansatte eller andre i disse kommunene som tidligere ikke har kunnet delta i opplæring gjennomført i egen kommune. Opplæringen er godt egnet for ansatte i kommuner som har deltatt i Opplæringsprogrammet tidlig inn og som vil ha ytterligere opplæring.

Kurs

Dato: 14.01.2019
14. og 15. januar 2019 fra kl. 09.00 - 15.00 begge dager

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: Kr 1700,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 31.12.2018

Gjennomgang av kartleggingsverktøyet EPDS
Praktisk bruk av Edinburgh-metoden. Erfaringer fra andre kommuner. Utvikling av kommunikasjonsferdigheter (den gode dialogen, aktiv lytting og bruk av støttesamtaler).

Forkunnskaper:
Arbeider i en kommune som bruker og tidligere har gjennomført opplæring for sine ansatte i Edinburgh-metoden eller deltagelse i opplæringsprogrammet tidlig inn.

Du lærer om

  • Å bruke kartleggningsverktøyet EPDS

Kursholdere

Psykologspesialist Aslaug Haug
Helsesøster/studieleder Ellen Solstad Olavesen


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Jordmor - Helsesøster
Helsesøstre og jordmødre

Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send