Edinburgh-metoden, vedlikeholdseminar 2019

- Vedlikeholdsseminar for alle som bruker Edinburgh-metoden

Psykiske reaksjoner i tiden omkring fødsel kan ha stor betydning for den gravide eller de nybakte foreldre, og det er veldokumentert at dette også kan ha betydning for barnets utvikling. Mange har brukt og bruker kartleggingsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for å samtale om psykisk helse i denne livsfasen. Denne dagen er ment som en vedlikeholdssamling for alle som bruker Edinburgh-metoden i praksis. Vi legger opp til konkret erfaringsutveksling og veiledning i tillegg til faglig påfyll. Vi tar opp temaer som faglige-, juridiske- og etiske problemstillinger for kvalitetssikring av praksis.

Kurs

Dato: 19.11.2019
19. november kl.09.00 -15.30. Registrering fra kl.08.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 60

Pris: 950,-

Påmeldingsfrist: 05.11.2019

Program er under utarbeidelse

Du lærer om

  • Kvalitetssikret bruk av Edinburgh-metoden

Kursholdere

Ellen Solstad Olavesen


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Helsesøster - Jordmor - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Alle som har erfaring fra bruk av Edinburgh-metoden

Spedbarn Småbarn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Ellen Solstad Olavesen

Studieleder


922 50 763

eso@r-bup.no

Les mer om Ellen Solstad


Hege Sundstrøm

Prosjektkoordinator


951 12 629

hege.sundstrom@r-bup.no

Les mer om Hege

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send