Du skjønner ingenting!

- Relasjonens betydning i arbeid med traumatiserte og relasjonsskadde barn og unge.

Praksisnært kurs hvor møter mellom profesjonelle og brukerne står i fokus. Makt, ordbruk og taus kunnskap er noe av begrepene som belyses ved hjelp av konkrete case.

Kurs

Dato: 29.04.2019
Kl.10.00 - 15.00. Registrering og kaffe fra kl 09.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: 950

Påmeldingsfrist: 15.04.2019

Med bred og variert erfaring fra barnevern og psykisk helsevern, vil foredragsholderen belyse dilemmaer, utfordringer og personlige vekstmuligheter som ligger i utviklingen av rollen som profesjonell hjelper.

Du lærer om

  • Personlig og faglig utvikling i yrkesrollen.
  • Utøvelse av makt og følelser av avmakt.
  • Bevisstheten om hvordan språket vi bruker i fag- sammenhenger både kan klargjøre og tilsløre for den det gjelder.

Kursholdere

Spesialrådgiver Grete Lillian Moen, RBUP Øst og Sør har lang erfaring innen barnevern og psykisk helse. Hun er en erfaren foredragsholder og forfatter av bøkene "Barns møte med psykisk lidelse - en datters historie (2009) og "Jeg trenger noen å være glad i. Fortellinger om møter mellom mennesker og utvikling av profesjonell kompetanse" (2016).

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern
Ansatte i statlig og kommunalt barnevern, fosterforeldre, ansatte i barnehager og skoler og helsetjenester.

Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Invitasjon til deltakerne: Du er velkommen til å sende inn en kasuistikk eller en problemstilling før kurset (tidsfrist 20.04.19), som vil bli kommentert og drøftet på kursdagen. Du kan være anonym eller delta under drøftingen.

Kontakt


Ellen Solstad Olavesen

Studieleder


922 50 763

eso@r-bup.no

Les mer om Ellen Solstad


Hege Sundstrøm

Prosjektkoordinator


951 12 629

hege.sundstrom@r-bup.no

Les mer om Hege

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send