Den interaktive hjernen i alderen før skolestart.

- Nevropsykologisk perspektiv på spe- og småbarnets utvikling

Denne kursdagen handler om barn under skolealder. Kursdagen vil gi et bakteppe av nyere kunnskap om noen sentrale trekk ved vår fantastiske hjerne, hjernens utvikling, sårbarhet og plastisitet. Det vil være vekt på områder med særlig betydning for emosjonelle, sosiale og kognitive funksjoner og perioden før skolealder.

Kurs

Dato: 08.03.2019
8. mars 2019 Kl 09:00-15:00

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Plasser: 150

Pris: Kr 950,- inkludert lunsj

Påmeldingsfrist: 25.02.2019

Tilknytning er en basal mellommenneskelig prosess som er vekstbunn for den videre sosiale og kognitive utviklingen, og «det affektive språket» bidrar til tilknytning og reguleres og utvikles i samspill med de nære voksne. Noen sentrale rekk i tilknytningssystemet og sårbarheter i dette vil bli skissert. Når skal vi være bekymret over det vi ser i tilknytningsrelasjonen og hva kan en gjøre for å hjelpe? Nært knyttet til dette er utviklingsområdet sosial kognisjon. Hvordan forstår vi sosial kognisjon og hvorledes skjer utviklingen av sosial kognisjon før skolealder? Kan en understøtte utviklingen på dette området og når er det grunn til å bekymre seg og sette inn tiltak? Språkutviklingen starter i de tidlige samspillssituasjonene. Hva vet vi om den tidlige språkutviklingen, hvordan kan den understøttes, og hva er alvorlig/bekymringsfullt på dette funksjonområdet før skolealderen ? Barn skal i av tiden før skolestart lære mye om å styre og regulere følelser og atferd og legge planer. Disse funksjonene betegnes i dag som eksekutive funksjoner. Dette området har vært gjenstand for stor interesse og forskningsinnsats, og god utvikling av slike funksjoner har stor betydning for funksjon i skolealder og i voksenlivet. Kan utviklingen av dette funksjonsområdet understøttes før skolealder? Når skal en være bekymret og henvise?
Mange av temaene som det foreleses om vil bli belyst med videoillustrasjoner.

Du lærer om

  • Hjernens sårbarhet og plastisitet
  • Tilknytning som vekstbunn for utvikling
  • Utvikling av sosial kognisjon
  • Utvikling av kommunikasjon og språk
  • Utvikling av styring og regulering av følelser og atferd
  • Hvordan understøtte disse utviklingsområdene?
  • Hva er bekymringsfull utvikling innen disse utviklingsområdene?
Program: Den interaktive hjernen i alderen før skolestart

Kursholdere

Anne-Grethe Urnes er cand. psychol og klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykologi og nevropsykologi, og er en bredt forankret klinisk psykolog med lang klinisk erfaring. Anne-Grethe Urnes har utviklet den første tverrfaglige utdanningen i nevrofag rettet mot barn og unge i Norge.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Behandlere i BUP, ansatte i barnevern, PPT, barnehager, skoler, føde-/barselavdelinger, nyfødt intensiv avdelinger, jordmødre, bufetat og helsestasjoner.

Småbarn Spedbarn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Sidsel Haug

Studieleder


930 27 609

sidsel.haug@r-bup.no

Les mer om Sidsel


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send