Den interaktive hjernen hos barn og unge

- Forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander

Det er en glede for RBUP å kunne invitere til lanseringsseminar for denne boken, som utgis i november 2018 på Gyldendal Akademisk. Den er redigert av nevropsykolog og tidligere studieleder ved RBUP, Anne-Grethe Urnes, og inneholder kapitler fra en rekke norske fagfolk innen feltet. Boken samler oppdatert kunnskap om hjernen og utviklingsforstyrrelser på norsk, og formidler dette til et tverrfaglig publikum på master- og bachelornivå.

Etterutdanning

Dato: 25.01.2019
25. januar fra kl 12.00 - 15.15

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 25.01.2019

Du lærer om

  • Nevropsykologi
  • Nevroutviklingspsykologi
  • Nevroutviklingsforstyrrelser
Program Den interaktive hjernen hos barn og unge

Kursholdere

Anne-Grethe Urnes Psykologspesialist i klinisk nevropsykologi og barne- og ungdomspsykologi

Øyvind Urnes Psykiater

Trond Diseth Avdelingsoverlege, professor dr.med. Avdeling for barn og unges psykiske helse påsykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus. Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Berit Hjelde Hansen, overlege dr.med. Overlege, ph.d. Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten - Psykolog - Lege
Studenter, helsepersonell og annet fagpersonell som i sitt arbeid / studier kommer i kontakt med nevrofaglige problemstillinger hos barn og ungdom.

Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send