Crowell-prosedyren

- En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år

Observasjon av samspill er en svært viktig del av et helhetlig utrednings- og oppfølgingsarbeid med barn og foreldre.

Kurs

Dato: 23.09.2019
23. september, 18. november 2019 og 5. mars 2020 fra Kl. 09.00 - 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør i Nydalen Oslo - Gullhaugveien 1-3

Plasser: Maks 30

Pris: Kr. 3500,-

Påmeldingsfrist: 16.09.2019

Crowell-prosedyren er utviklet av Crowell & Feldman og er en klinisk nyttig samspillsobservasjon. Prosedyren omfatter fri lek, opprydning, såpebobler, 4 oppgaver og en kort atskillelse og gjenforening.

Styrken ved metoden er at foreldre og barn både observeres i relativt lite utfordrende situasjoner og situasjoner som stiller et større krav til forelderens kompetanse til å hjelpe barnet og tilrettelegge for utviklingsfremmende samspill. Kurset gir ikke grunnlag for formell sertifisering, men er først og fremst ment som en opplæring av klinisk bruk av metoden som et grunnlag for videre oppfølging og veiledning av foreldre. For å kunne benytte metoden kreves det tilgang på et observasjonsrom hvor samspillet kan filmes.

Det er ønskelig at deltakerne gjør et eget opptak mellom første og andre kursdag. Noen av opptakene vil bli brukt i undervisningen andre kursdag og deltakerne må derfor be foreldrene om skiftelig samtykke til slikt bruk.

Dag 1: En kort innføring i samspill som metode, opplæring i hvordan metoden administreres og gjennomgang av skåringskriterier.

Dag 2: Gjennomgang av egne observasjoner og erfaringer med metoden.

Dag 3: Erfaring og vedlikeholdsdag

Du lærer om

  • Samspillsobservasjon
  • Klinisk bruk av metoden
  • Veiledning av foreldre

Kursholdere

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen og Psykolog Nina Sanner


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Psykolog - Lege - Spesialhelsetjenesten
Ansatte i BUP, foreldre og barn tiltak og fagteam.

Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester Barnevern

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send