Crowell vedlikeholdskurs

- Crowell vedlikeholdskurs

Observasjon av samspill er en svært viktig del av et helhetlig utrednings- og oppfølgingsarbeid med barn og foreldre. Crowell-prosedyren er utviklet av Crowell & Feldman og er en av de viktigste samspillsobservasjoner som brukes i dag. Prosedyren omfatter fri lek, opprydning, såpebobler, 4 oppgaver og en kort atskillelse. Styrken ved metoden er at foreldre og barn både observeres i relativt lite utfordrende situasjoner og situasjoner som stiller et større krav til forelderens kompetanse til å hjelpe barnet og tilrettelegge for utviklingsfremmende samspill.

Kurs

Dato: 06.06.2019
6. juni 2019 fra kl 09.00 - 16.00

Sted: RBUP Øst og Sør i Nydalen, Oslo

Plasser:

Pris: kr 500,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 27.05.2019

Hensikten med kurset er å svare på spørsmål fra deltakerne og stimulere til videre bruk av Crowell prosedyren. Deltakelse forutsetter at du tidligere har deltatt på innføringskurset. Utveksling av personlige erfaringer med bruk av metoden vil være en viktig del av kursert. Kurset baserer seg på bruk av filmer fra deltakerne. Det legges opp til en aktiv deltakelse fra dere som deltar og at vi ved å se på filmer og diskutere går igjennom både filmer. Vi håper dette kurset kan være en inspirasjon til videre bruk av videobasert samspillsobservasjon både for dere som ikke helt har kommet i gang og dere som har benyttet metoden regelmessig.

Du lærer om

  • To ulike vurderingsmetoder av Crowell-prosedyren
  • Bruk av Crowell-prosedyren i klinisk arbeid
  • Bruk av Crowell-prosedyren som en intervensjon

Kursholdere

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Spesialhelsetjenesten - Familievern - Barnevern
Tidligere deltakere som har deltatt på innføringskurset.

Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester Barnevern

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send