Crowell vedlikeholdskurs

- Crowell vedlikeholdskurs

Observasjon av samspill er en svært viktig del av et helhetlig utrednings- og oppfølgingsarbeid med barn og foreldre. Crowell-prosedyren er utviklet av Crowell & Feldman og er en av de viktigste samspillsobservasjoner som brukes i dag. Prosedyren omfatter fri lek, opprydning, såpebobler, 4 oppgaver og en kort atskillelse. Styrken ved metoden er at foreldre og barn både observeres i relativt lite utfordrende situasjoner og situasjoner som stiller et større krav til forelderens kompetanse til å hjelpe barnet og tilrettelegge for utviklingsfremmende samspill.

Kurs

Dato: 06.06.2019
6. juni 2019 fra kl 09.00 - 16.00

Sted: RBUP Øst og Sør i Nydalen, Oslo

Plasser:

Pris: kr 500,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 27.05.2019

Kurset bygger videre på kunnskap fra grunnkurset i Crowell-prosedyren. Klinisk vurdering av egne videoopptak fra deltakerne er grunnlaget for seminaret. I tillegg til drøftinger av egne erfaringer. Kodingsmanualene vil bli gjennomgått og benyttet i klinisk vurdering av foreldre-barn samspill. Det legges opp til gruppedynamikk og aktiv deltakelse fra deltakerne. Både deltakere som jevnlig benytter Crowell-prosedyren i sitt arbeid og deltakere som ønsker en oppfriskning av bruken av metoden er velkomne til å delta. Skriftlig samtykke fra foreldrene er en forutsetning for å kunne dele videoopptak.

Du lærer om

  • Bli tryggere på og perfeksjonere klinisk anvendelse og vurdering av Crowell-prosedyren.

Kursholdere

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Spesialhelsetjenesten - Familievern - Barnevern
Tidligere deltakere som har deltatt på innføringskurset.

Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester Barnevern

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send