Arbeid med komplekse traumer hos små barn og deres familier

- Hvordan hjelpe dem sammen?

Chandra Ghosh Ippen kommer nok en gang til RBUP og foreleser om temaet kompleks traumatisering. Ippen er en fremragende og engasjerende foreleser med en unik evne til å formidle essensiell kunnskap som inspirerer fagfolk innen kommunale tjenester og spesialiserte tjenester til å tenke nytt om både hjelpetiltak og samarbeidsformer.

Kurs

Dato: 20.05.2019
20. mai 2018 fra kl 09.00 - 16.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: Kr 1250,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 01.05.2019

Kurset fokuserer på helhetlig tilrettelegging av tiltak, inkludert behandling, rettet mot familier med barn i aldersgruppen 0-6 år som har opplevd traumatiske hendelser. På kurset får man først en innføring i sentrale begreper og rammeverket som er nødvendig for å arbeide traumeinformert. Gjennom metaforer og kliniske vignetter belyse hvordan traumer påvirker barns utvikling, fungering hos både barn og foreldre – og hva som skal til for å skape endring.

Det faglige rammeverket for presentasjonen er utviklet av Chandra Ghosh Ippen, Christopher Layne og Bob Pynoos ved The National Child Traumatic Stress Network (NCTSN).

CPP tilbys som eget videreutdanningsprogram ved RBUP, se lenke.

Du lærer om

  • Sentrale begreper innen traumeforståelse
  • Hvordan traumer påvirker barna utvikling
  • Hvordan skal endring

Kursholdere

Chandra Ghosh Ippen Ph.D.

Chandra Ghosh Ippen ePh.D. er Associate Director of the Child Trauma Research Program ved University of California, San Francisco og Director of Dissemination for Child-Parent Psychotherapy (CPP). Hun er kliniker, forsker og veileder og har vært medforfatter på over 20 publikasjoner, inkludert boken «Don’t hit my Mommy».


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Helsesøster - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten - Familievern - Barnevern
Alle faggrupper som jobber med familier der små barn eller deres omsorgspersoner har vært utsatt for traumer og belastende hendelser, f. eks. omsorgssvikt, dødsfall/tap, familievold, ulykker eller psykisk belastende sykehuserfaringer. Kurset er rettet både mot kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Det gir en verdifull oversikt både for klinikere, andre tjenesteytere og tjenesteledere.

Barn Sped- og småbarn Barnevern Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Videreutdanning i CPP

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send