Bayley III - Innføringskurs 2019

- Bayley Scales of Infant and Toddler Development 3.ed

Bayley III er en test for utviklingsvurdering av sped- og småbarn med normer fra 0-42 måneder. Testens primære formål er å identifisere utviklingsforsinkelser som grunnlag for å planlegge relevante tiltak.

Kurs

Dato: 29.10.2019
Opplæringsdager: 29.10, 26.11 og 07.01.2020 - Kl. 09.15-15.45 alle dager - 3 dager

Sted: RBUP Øst og Sør. Gullhaugveien 1-3 Nydalen i Oslo

Plasser: 20 (minimum 9 deltagere)

Pris: Kr. 3500,-(inkl lunsj)

Påmeldingsfrist: 30.09.2019

Bayley III er sammensatt av 5 ulike skalaer; Kognitiv skala, Språkskala, Motorisk skala, Sosial emosjonell skala og Adaptiv atferdsskala. De tre første skalaene blir administrert direkte med barnet. De to siste skalaene er foreldreintervju, disse er ikke oversatt til norsk og vil ikke være hovedfokus på kurset.
Kurset vil gi en innføring i teoretisk forankring, oppbygging, administrering og tolkning av Bayley testen.
Kursdeltagerne skal mellom 1. og 3. kursdag forsøke å teste barn - så alle må ha testkofferter tilgjengelig på arbeidsplassen. Se under "interne lenker" hvor Bayleykofferten kan bestilles. Det kan være nyttig å ha med Bayleymanualen på kurs.

Undervisningsforløp:
Dag 1 gir en teoretisk og praktisk innføring i Bayley-undersøkelsen.

Dag 2 og 3 vil være praktisk rettet der deltakerne får veiledning på egne videoopptak av Bayley- undersøkelser og hvordan tolke resultatene.

Du lærer om

  • Bayley
  • III er en kompleks test som kan være krevende både å administrere og å tolke. Kursdeltakere bør ha kjennskap til grunnprinsipper for testing av barns ferdigheter (hvordan sikre samarbeid med barnet, hvordan følge standardprosedyrer, grunnleggende psykometri, etc.). Bistand til tolkning av testresultater kan være nødvendig for fagpersoner uten formell utdanning innen psykologi eller pedagogikk.

Kursholdere

Psykologspesialist Nina Sanner, RBUP/seksjon for sped- og småbarn


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Lege - Helsesøster - Barnevern - Spesialhelsetjenesten - Familievern
Autoriserte psykologer, leger, fysioterapeuter, logopeder og ergoterapeuter. Testen vil være nyttig for de som jobber med tidlig identifisering og oppfølging: BUP, PPT, Habilitering, Bufetat og kommune/Helsestasjon.

Småbarn Spedbarn

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Her kan Bayley testen bestilles

Kontakt


Nina Sanner

spesialrådgiver


954 42 809

nina.sanner@r-bup.no

Les mer om Nina


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send