Barns møte med psykisk lidelse - en datters historie

- Bruk av egne smertefulle erfaringer i som profesjonell hjelper.

Et erfaringsbasert, dobbelt perspektiv på barns møter med psykiske lidelse – barnets og fagpersonens.

Kurs

Dato: 09.11.2018
10-15

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 50

Pris: 950

Påmeldingsfrist: 26.10.2018

"Et hudløst og nært foredrag om det å vokse opp i en familie med alvorlig psykisk lidelse, men også hvordan egne erfaringer kommer til nytte i profesjonelt liv.

Du lærer om

  • Psykisk lidelse i familien, sett fra barns perspektiv
  • Fagpersonens perspektiver på barnets situasjon
  • Profesjonelle møter med barn som pårørende, barrierer og muligheter

Kursholdere

Spesialrådgiver Grete Lillian Moen, RBUP Øst og Sør. Grete er utdannet klinisk barnevernpedagog og familieterapeut., og har lang og bred erfaring innen barnevern og psykisk helse.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehageansatte, skole, helsestasjon, BUP, barnevern

Barn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Forventet læringsutbytte:
Du har materiale til refleksjon over barn og unge som pårørende og som brukere, med rett til medvirkning.
Du har nye ideer og perspektiver på din fagutøvelse med barn og unge i vanskelige livssituasjoner.

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Ellen Solstad Olavesen

Studieleder


922 50 763

eso@r-bup.no

Les mer om Ellen Solstad

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send