Barnevernsforum.

- Bekymringer og beskyldninger: Barnevernssaker med foreldrekonflikter.

Når bekymringer for et barns omsorgssituasjon er del av en konflikt mellom foreldre som ikke bor sammen, står barnevernet overfor mange utfordringer. Dette er saker hvor foreldre i ulike hjem er uenige om barnets bosted, samvær, utøving av foreldreansvaret og omsorgen for barnet, og hvor barnevernet blir involvert fordi det er bekymringer for barnets helse og utvikling. Saker som involverer foreldrekonflikter beskrives ofte som vanskelige og tidkrevende, og det kan være stor usikkerhet knyttet til hvordan sakene skal håndteres. Utfordringene handler blant annet om at sakene foregår i en juridisk gråsone mellom barneloven og barnevernloven, foreldrene kommer ofte med gjensidige bekymringer og beskyldninger om dårlig omsorgsutøvelse, det er en stor informasjonsmengde og det kan være vanskelig å holde fokus på barnet. I Barnevernsforum presenterer først Kari Sjøhelle Jevne (Institutt for sosialfag, OsloMet) forskning om barnevernets arbeid med foreldrekonflikter, med utgangspunkt i hennes doktorgrad «Barnevernssaker med foreldrekonflikter. Forhandlinger om problemforståelser og handlingsrom når det er bekymringer for barn som har to hjem». Deretter legger vi opp til diskusjoner og deling av erfaringer om hvordan slike saker kan forstås og håndteres.

Kurs

Dato: 16.09.2019
Mandag 16 sept. kl 09:00 - 12:00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 13.09.2019

Ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør er det etablert et barnevernsforum. Hensikten er å samle fagfolk fra praksis, undervisning og forskning for å dele informasjon om prosjekter og aktiviteter som kan fremme den psykiske helsen til barn og unge i barnevernet: kommunalt, statlig og i institusjon.

Forumet vil også bidra til diskusjon om metoder, tilnærminger og forståelsesformer i barnevernpraksis- og forskning.

Forumet er åpent for alle interesserte, og gratis.

Du lærer om

  • Erfaringsutveksling
  • Metoder og tilnærminger
  • Barnevernsforskning

Kursholdere

Blir anonsert senere.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Fagfolk fra praksis, undervisning og forskning innen barnevern. Kommunalt, statlig og i institusjon.

Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22586000

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne


Heidi Frantzen

Spesialrådgiver


466 83 889

heidi.frantzen@r-bup.no

Les mer om Heidi

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send