Barnevernforum - Balansen mellom standardisering og skjønn.

- Standardisering og skjønn

Barnevernsfeltet er utsatt for mye kritikk, og innehar et samfunnsmandat med mulighet for å benytte makt.

Kurs

Dato: 27.05.2019
Mandag 27 mai kl 09:00 - 12:00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 22.05.2019

Barnevernsfeltet er utsatt for mye kritikk, og innehar et samfunnsmandat med mulighet for å benytte makt. For å gjøre et godt nok faglig arbeid må vi ha balansen mellom standardisering og skjønn. Standardisering bidrar til kvalitetssikring og likhet, samtidig som det kan stå i fare for å miste relasjon. Skjønn er blant annet basert på erfaringer og personlig kompetanse, og består ofte av mange feilkilder.
Andreas Høstmælingen og Øivin Christansen vil holde innlegg og bidra til refleksjoner om skjæringspunktet mellom standardisering og skjønn.

Du lærer om

  • Balansen mellom standardisering og skjønn.

Kursholdere

Andreas Høstmælingen er fagpolitisk direktør ved RBUP Øst og Sør. Han er psykologspesialist for barn og unge, og lang erfaring både klinisk og fagpolitisk. I denne forbindelsen har han vært opptatt av forholdet mellom skjønn og standardisering og blant annet skrevet artikkelen «Klinisk ekspertise og New Public Managment»

Øivin Christiansen er forsker på NORCE. Han har lenge vært engasjert i barnevern og med fokus på beslutninger. Ulike forskningsarbeid har resultert i flere artikler og boken «Beslutninger i barnevernet»


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22586000

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne


Heidi Frantzen

Spesialrådgiver


466 83 889

heidi.frantzen@r-bup.no

Les mer om Heidi

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send