Barnets stemme i konflikten

- Hvordan få barnas behov i sentrum når familien er preget av foreldrenes konflikter?

Noen barn lever i konfliktsoner mellom foreldre som ikke lever sammen, og får ikke den omsorgen og utviklingsstøtten de trenger. Foreldrenes negative følelser for hverandre får forrang, og fortrenger den plassen hensynet til barnet skulle hatt. I slike situasjoner kan det være vanskelig også for hjelperne å nå frem, både til foreldre og til barn. Kurset skal bidra til din faglige trygghet når du skal gjennomføre samtaler både med foreldre i konflikt og med deres barn.

Kurs

Dato: 28.05.2018
28. og 29. mai 2018, kl. 9-15 begge dager. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 45

Pris: Kr. 1700,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 14.05.2018

Hovedtema for kurset er hvordan vi som fagfolk i møte med barn, unge og deres foresatte i konflikt bedre kan forstå situasjonen og eventuelt bidra til å holde konflikten på et lavest mulig nivå.

Hvilke lover gjelder på dette området? Hvilke rettigheter og plikter har foreldrene, barna, vi som fagfolk? Hvilke implikasjoner har lovverket for våre handlinger? Kan vi samtale med barn og unge som lever i høy konflikt på måter som bidrar til å lette deres situasjon?

Vi oppfordrer alle å ta med eksempler fra egen praksis. Det vil være åpent for spørsmål og dialog underveis i forelesningen.

Du lærer om

  • Ferdigheter i å differensiere mellom forskjellige typer foreldrekonflikter, og velge tiltak ut fra vurderingen.
  • Ideer til hvordan vi kan snakke med barn og unge som har foreldre i konflikt.
  • Kunne anvende jussen som hjelp i arbeid med familier der foreldrene er i høykonflikt.

Kursholdere

Anne-Kirsti Ruud er klinisk pedagog og arbeider ved Nic Waals Institutt og ved RBUP som gruppeleder for spesialistutdannelsen. Hun har kjernekompetanse i arbeid med barn og unge, og spesielt i samtaler med barn i vanskelige situasjoner. Hun har skrevet boken «Hvorfor spurte ingen meg», og har bred erfaring i å undervise og veilede.

Heidi Frantzen er klinisk barnevernspedagog, master i familiebehandling og arbeider som spesialrådgiver hos RBUP. På RBUP er hun studieleder for spesialistutdannelsen, gruppeleder for Nasjonal videreutdanning i barnevernsfaglig veiledning og leder av Barnevernsforum. Hun har en bred og variert klinisk erfaring i samarbeid med barn og unge i vanskelige livssituasjoner.

Advokat Ragnhild Kverneland er partner i advokatfirmaet Brækhus. Hun har sin kjernekompetanse innen blant annet barnerett, barnevernrett, familierett og forvaltningsrett. Hun har lang erfaring som ekstern kommuneadvokat for flere kommuner, og driver utstrakt undervisning og veiledning.

«Veldig bra kurs. Både lærerikt og inspirerende. Ikke minst veldig bra forelesere med både engasjement og formidlingsevne.» «Engasjerende og flinke foredragsholdere. Mange nyttige tips til hvordan man kan snakke med barn i høykonflikt i arbeidshverdagen. Fine, nyttige og lærerike kursdager»

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Kommunal barneverntjeneste. Kurset kan også være nyttig for andre som samarbeider med barn og unge som har foreldre i konflikt.

SDQ Kommunale tjenester Ungdom Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering: Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 12 timer. Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Heidi Frantzen

Spesialrådgiver


466 83 889

heidi.frantzen@r-bup.no

Les mer om Heidi

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send