Barnepsykiatri for førstelinjen

- Kurs i barnepsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester

Psykiske lidelser hos barn; Hvilke lidelser har barn, hva vet vi om lidelsene, hva bør du som arbeider i førstelinje gjøre, hva kan du forvente at BUP gjør, hva må tas tak i sammen?

Kurs

Dato: 07.02.2019
7. februar og 20. mars 2019, kl. 9-15:15 begge dager. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 1700,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 04.02.2019

På dette kurset vil Pål Henriksen, erfaren barne- og ungdomspsykiater, gi en gjennomgang av de vanligste psykiske lidelsene som rammer barn mellom 0-12 år, og gi deg som er lærer, arbeider i kommunale helsetjenester eller i barnevern økt kunnskap om hvordan man kjenner dem igjen. Han forteller det vi nå vet om sykdomsutvikling og behandling for de forskjellige lidelsene, gir en oversikt over hva vi kan forvente at BUP gjør av utredning og behandling, og drøfter hvilke andre hjelpetiltak som kan være aktuelle.

Forventet læringsutbytte. Etter kurset skal du
- Vite om de vanligste psykiske lidelsene hos barn, kjenne til hvordan de oppstår, ofte utvikles og gjenkjennes
- Kjenne til rammene for BUPs arbeid med barn og familier
- Vite hvordan du kan arbeide med disse barna og deres familier innen rammen av din tjeneste; før, under og etter behandling i BUP

Kurset går over to dager og innholdet på de to dagene blir som følger:

Dag 1
- Om BUP, rammer for virksomheten, hvordan BUP vanligvis jobber
- De vanligste diagnosekategoriene; symptomer, behandling, hvordan vi kan forvente at det går (prognose)
· Tilknytningsvansker
· Psykisk utviklingshemming og autisme
· Angst og tvang
- Hva kan dere i førstelinjen gjøre, og hva må vi være sammen om?

Dag 2
Diagnosekategoriene fortsetter:
· Tics, AD(H)D og atferdsvansker
· Depresjon
· PTSD
- Hva kan dere i førstelinjen gjøre, og hva må vi være sammen om?

Du lærer om

  • De vanligste psykiske lidelsene hos barn, hvordan de oppstår, ofte utvikles og gjenkjennes
  • Rammene for BUPs arbeid med barn og familier
  • Hvordan du kan arbeide med disse barna og deres familier innen rammen av din tjeneste; før, under og etter behandling i BUP

Kursholdere

Pål Henriksen, barne- og ungdomspsykiater

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

For deg som jobber med barn 0-12 år og deres foreldre. For deg som jobber i skole, barnehage, kommunale helsetjenester og barnevern. Kurset kan også være av interesse for nytilsatte i BUP.

Barn Barnehage og skole Barnevern Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering: Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 12 timer. Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdskurs i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send